Kâğıt toplayıcıların dramı

 • Murat Yıldırım

  Murat Yıldırım Yazı Arşivi
  29 Ekim 2021 /   738 Okunma

  Kâğıt toplayıcıların dramı

  Bir tuhaf ülke meselesi, atık kâğıt, plastik ve benzeri katı atıkların toplanması, kaynağında ayırım, geri kazanım gibi konular benim altmış yıldan bu yana çevrecilik meselelerim arasında yer almaktadır.

   

  Geçen gün sokakta çöp toplayan bir gariban grubuna belediye müdahalede bulunarak adamcağızların elindeki toplanmış kâğıt çuvallarına ve büyük emeklerle depoladıkları katı atıklara el koydular. Esasen desteklenmesi gereken bu fahri (gönüllü) garibanlara kurumların, belediyelerin büyük bir emek ve devasa bir kaynak ayırması gerekirdi. Yardımcı olması gerekir. Zira yaptıkları işle belediyelere büyük ölçüde yardımcı olmakta ve belediyelerin yükünü hafifletmektedir.

   

  Günlük olarak sokaklarda biriken binlerce ton çöpü yalnızca belediye toplayıp bertaraf etmeye kalkışsaydı hem araç gereç, taşıyıcı ve hem de çok önemli ölçüde personel istihdamı yaratmak zorunda kalacaklardı.

   

  Adamlar, binlerce katı atığı alıp değerlendirmek için belediyelerin yükünü hafifletip kamusal yarara ve genel çevre sağlığı hizmetlere önemli derecede katkıda bulunurken mükâfat yerine cezalandırılıyorlar.

   

  Ülkemizde sosyal hayatın bir parçası, büyük bir iş gücü kaynağı olan kâğıt toplayıcılarına karşı ortaya konulan uygulama; ülkemizin ve toplumumuzun geleceğinin, ulusal güvenliği için de bir tehdit olabilir. Yani sayıları muhtemeldir ki yüz binleri bulan kâğıt toplayıcılarına karşı uygulanan muamele sonucu işsiz kalacak olan insan potansiyeli ne yapabilir hiç düşündünüz mü?

   

  Memlekette milyonlarca işsiz adam var iken, yanlış ve mantık dışı uygulamalarla mevcut toplumsal sorunları üretmek bu ülkenin hayrına olamaz.

   

  Bir tabirdir , “Aç köpek fırın deler” derler. Bu tabiri lütfen iyi tercüme edin ve gereğini yapın.

   

  Eğer bu ülkeye iyilik yapmak isterseniz bu gariban insan toplumuna sektörel bazda bir statü kazandırın, disiplinsiz, her türlü sağlık ve çevre koşulları üzerinde eğitimsiz durumdaki bu insan potansiyeline mesleki nosyona kavuşturun eğitin ve tolumun geleceğine hizmet edecek şekle getirin ki toplumsal maliyetleri de dikkate almak suretiyle hayati donatılarını da temin ederek bu kişilerden devlet yararlansın.

   

  Şayet aklınızdan bu iş nasıl olacak? Şeklinde zihinlerinizden bir soru geçiyorsa, merak etmeyin bu işin projesi bizde mevcuttur.

   

  Konunun çözümü ve kimsenin burnunun kanamaması, memleketin kazanması için bizde her türlü tedbir hazır. Yeter ki talep edilsin. Ülkemiz için biz koşarız. Çöpün anorganik kısmını geri kazanarak yeniden ham madde grubuna dâhil ederken organik kısımlarından da organik gübre yaparak topraklarımız için daha az kimyasal gübre kullanılmasını sağlamış oluruz.

   


Yorum Yap