Osmanlı Devleti'nin tarihindeki önemli bir döneme ışık tutan bilgilere göre, Osmanlı'nın ilk sikkesi, 1326 yılında Orhangazi tarafından Bursa'da basıldığına dair genel kabulü sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan tarihçi Mesut Biçer, Osmanlı'nın ilk sikkesinin Yenişehir'de basıldığını ileri sürdü. Bu iddiayı destekleyen önemli bir kanıt olarak, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen bir sikkenin, Osmanlı'nın ilk sikkesi olma iddiası ortaya çıktı.

Biçer'e göre, bu sikkenin üzerinde "Darphane-i Yenişehir" yazısı bulunmakta ve Osmanlı'nın ilk başkenti olan Yenişehir'deki bir darphanede basılmış olması, Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait bilinmeyenleri aydınlatma potansiyeline sahiptir.

Yenişehir'in Önemi ve Sikkenin Keşfi

Tarihçi Mesut Biçer, Osmanlı'nın kuruluş dönemine dair yazılı kaynak eksikliği nedeniyle bu dönemin bir "kara delik" olarak adlandırıldığını belirtiyor. Ancak Katar'da bulunan sikkenin Osmanlı'nın ilk başkenti olan Yenişehir'de basılmış olması, bu döneme ilişkin yeni ışıklar yakmaktadır.

Sikkenin keşfi, İstanbul'da kuyumculukla uğraşan Şerafettin Erel'in koleksiyonunda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Erel'in koleksiyonundan çıkan sikke, İsviçreli bir koleksiyoncuya satıldıktan sonra uzun yıllar boyunca unutulmuş, ancak sonunda Katarlı bir şeyhe satılarak Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Osmanlı Döneminde Kullanılan Para Çeşitleri

Osmanlı Devleti'nin para tarihinde çeşitli dönemlere ait farklı paralar bulunmaktadır. Bu dönemlere ait bazı önemli para çeşitleri şunlardır:

Mangır: Küçük alışverişlerde kullanılan bakır sikke, I. Murad döneminde basılmaya başlanmıştır.

Mehmudiye: I. Mahmud'un ölümünden önce basılan altın para türüdür ve ziynet maksatlı kullanılmıştır.

Melikgazi'de tarih ve kültür yeniden hayat buluyor Melikgazi'de tarih ve kültür yeniden hayat buluyor

Kaime: 1840 yılında basılan Kaime, Osmanlı para tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeler.

Kuruş: Gümüş içeren bu para türü, Osmanlı saltanatının sonuna kadar kullanılmıştır.

Zolta: Alman Taler'i Zolta'nın etkisiyle ortaya çıkan bu birim, Osmanlı Kuruşu'na örnek olmuştur.

Rumi Altın: II. Mahmud döneminde İstanbul ve Mısır'da basılan farklı ağırlıklardaki altın para türüdür.

Sultani: II. Mehmed döneminde basılan klasik Osmanlı altın parasıdır ve II. Mahmud dönemine kadar kullanılmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi