Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Böyle bir nüfusu idare etmek için muazzam bir enerji gerekiyor. Bu enerji nasıl sağlanıyor? Diye sorarsak çok da doğa dostu olduğunu göremeyiz. 

Enerjiyi temiz şekilde üretmek ve israf etmeden kullanmak gerekir. 22 Haziran Yenilenebilir Enerji Günü’de bunun en iyi temsil edilip aktarılacağı gündür.

Bugün, dünya çapında kutlanan Yenilenebilir Enerji Günü, geleceğimizi şekillendirme konusunda önemli bir hatırlatma sunuyor. 

Günümüzde enerji ihtiyacımız giderek artarken, bu ihtiyacı karşılamanın sürdürülebilir yollarını bulmak ve uygulamak, küresel ölçekte önemli bir görev haline gelmiştir. Yenilenebilir enerji dışında üretilen enerjiyi israf etmemekte önemlidir. 

Hatta enerji üretimi dışında israf etmeden tüketilen enerji daha kıymetlidir. 

Farklı farklı projeler, ataklar geliştiriliyor bu konu özelinde. Tamam geliştirilsin. Güzel. Enerjiyi doğru kullanmak ve israf etmemekte vurgulanıyor.

Evet bu da güzel. 2Neyi nerede yanlış yapıyoruzu’ da vurgulamamız lazım. 

Detaylı anlatmak gerekirse geleneksel fosil yakıtların kısıtlı ve çevresel olarak zararlı olma potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, yenilenebilir enerji kaynakları daha güvenli, temiz görünüyor ama maliyeti çok. İsraf yönlendirilmediği sürece bu maliyeti ödemeye mecburuz.

Yenilenebilir enerji ile birlikte israfı yönlendirme baz alınarak yenilenebilir enerjiye geçiş sadece çevresel sürdürülebilirlikle sınırlı olmadığı vurgulanmalıdır.

Bu durum topluma büyük oranda ekonomik ve sosyal faydalar da sağlar. Yenilenebilir enerji projeleri iş imkanları yaratır, yerel ekonomileri canlandırır ve enerji güvenliğini artırır. Ülkeler arası enerji bağımlılığını azaltarak uluslararası ilişkilerde daha dengeli bir pozisyon sağlar.

Yenilenebilir Enerji Günü, bu önemli amacı hatırlatmak ve kutlamak için bir vesile olarak bize ilham vermelidir. Geleceğimizi güvence altına almak için birlikte çalışarak, yenilenebilir enerjinin potansiyelini tam olarak gerçekleştirebiliriz.