Geçici değil, kalıcı çözüm

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın, kamulaştıramama problemi ve vatandaşın mülkiyet hakkının kısıtlanması ile kangren haline dönüşen, KOP parselleri konusununyasal düzenleme ile geçici değil kalıcı şekilde çözülerek kamu kurumları ve belediyeler üzerindeki yüklerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Geçici değil,  kalıcı çözüm

Geçici değil, kalıcı çözüm

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın,Muratpaşa Belediyesi İmar Plan Notları revizyonunayapılan itirazlara, ilçe belediyesince verilen ret kararlarının, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Aydın,İmar Planlarına göre yapılan parselasyon planları ve mülkiyet dağıtımları sonucunda, Kamu Ortaklık Payı (KOP) olarak maliklerin arazilerinden yapılan hisselendirmelerle tescil edilen kamusal nitelikli taşınmazların, kamulaştırma işleminin yapılamaması ve istimlak bedellerinin ilgili belediye ve kamu kurumlarınca ödenememesi sorunu, yıllardır kronikleşmiş en başta belediyelerin ve diğer kamu kurumlarının altından kalkamayacağı yükler haline geldiğini kaydetti.

HAKKIN ÖZÜ ÇİĞNENİYOR

Bu tip taşınmazların ilgili belediye ve diğer kamu kurumları tarafından imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıl içerisinde kamulaştırılması gerektiğinin altını çizen Aydın, ”Ancak uygulamada, İmar Kanunu’ndaki hükmün varlığına rağmen imar planlarında kamu hizmetlerine tahsis edilen taşınmazlar çok uzun sürelerle kamulaştırılamamakta ve bu nedenle taşınmaz maliklerinin mülkiyet hakkı süregiden şekilde kısıtlanmaktadır, bu hakkın özü çiğnenmektedir.Ağustos 2016’da 6745 sayılı Torba Kanunla Kamulaştırma Kanunu’na eklenen Geçici 11. Maddeuyarınca uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılarak tasarrufu kısıtlanmış taşınmazlar hakkında, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ancak beş yıl sonra dava açılabileceği hükmü getirilmiştir. Taşınmaza imar planı ile 20-30 yıl önce hukuki el atılmış olmasının bir önemi kalmamıştır. Söz konusu düzenleme, maliklerin tazminat alabilmesi amacıyla idareye başvuru ile reddi halinde dava açma hakkı için gereken 5 yıllık süreyi sıfırlamaktadır” dedi.

BELEDİYELER KİLİTLENDİ

Muratpaşa Belediyesi’nce sınırları içindeki imar planlarına düşülmek istenen plan notunun esasen yönetmeliği bir türlü ilgili Bakanlık tarafından çıkarılmayan ve nasıl uygulanacağı netleştirilmemiş bu yasa değişikliği ile belli anlamda örtüştüğünün altını çizen Aydın, şöyle konuştu: “Bu torba yasa ile değişen İmar Kanunu sonucunda, vatandaşın mülkiyet hakkını direkt etkileyen, yapılacak imar planları ve imar uygulamaları ile malik vatandaşlar ve kamu yararına üretilmekte olan bir çok plan ve proje ile ilgili karar ve tasarruf, yönetmelik yokluğu nedeniyle bekletilmekte, belediyelerimiz ilgili birimleri kilitlenmiş durumdadır.”

SON DURAK BELEDİYELER

“Vatandaşa hizmet için devlet adına direkt bağlantı, son durak belediyelerimizdir.Belediyelerimiz kentliye hizmet getireceği uygulamalarda, devamlı değişenüst mevzuatla baş edemediğinden, plan notları yoluyla hem vatandaşın mülkiyet hakkını korumak, hem de kendisi ve diğer kamu kurumlarının ekonomik devamlılığını sağlamak adına çabalamaktadır.İstisnasız tüm Belediyelerin ve kamu kurumlarının sırtında ağır bir maddi yük olan mülkiyet hakkı kısıtlanmış taşınmazlar konusunda, Muratpaşa Belediyesi de kendince bir çözüm bulmuştur. Hem kendisini hem kentlileri korumak adına yasal düzenlemesitorba kanunla getirilen değişikliğin benzerini, kendi sorumluluk alanı içinde İmar Plan notları revizyonu ile yapmak istemiştir.Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi de bu plan notları değişikliğini onaylamamıştır.”

YASAYLA DEĞİŞTİRİLMELİ

“Kamulaştıramama problemi ve vatandaşın mülkiyet hakkının kısıtlanması ile kangren haline dönüşen, KOP parselleri olarak adlandırabileceğimiz busorun için kökten bir çözüme gidilmeli, yasal düzenleme ile geçici değil kalıcı şekilde Kamu kurumları ve Belediyelerimiz üzerindeki yük kaldırılmalıdır.Birçoğu büyükşehir öncesi Antalya Belediyesi döneminden miras kalan bu taşınmazların kamu yararına değerlendirilmesi ve vatandaşın da hakkının korunması gereklidir.Yasa yoluyla KOP parsellerinin tasarrufu hakkında bir değişikliğe gidilmezse rant başlıklı tartışmalar sürecek, senelerce mülkiyet haklarını edinemeyen taşınmaz malikleri, yine sonuçsuz, yine çaresiz bekleyeceklerdir.Çözüm konusunda, kentin bir paydaşı olarak,birlikte çalışma hevesimiz, kamusal meslek örgütü bilincimiz, mesleki bilgimiz, akademik birikimimiz ve kurumsal hafızamızla, siyasi partilerimiz, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz,kamu kurumu ve vatandaşlarımıza destek vermeye hazırız.” Kubilay ELDEMİRCİ

 


Yorum Yap