Eğitim-İş’ten çok sert tepki

Eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, Devlet Denetleme Kuruluna tanınan yetkiyle sendika, meslek örgütü, dernek ve vakıflardaki yöneticilerin görevden uzaklaştırabilecek olmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Açıklamada, “Demokratik hukuk devletlerinde yeri olmayacak bu uygulamayla kendilerinden farklı söz söyleyen kitlelerin üzerinde ‘demoklesin kılıcı’nın sallanmak istendiği ortadır” denildi

Eğitim-İş’ten  çok sert tepki

Eğitim-İş’ten çok sert tepki


Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Antalya Şube Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak,

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle; Devlet Denetleme Kuruluna tanınan bazı yetkileri eleştirdi.

Açıklamada, Devlet Denetleme Kurulu’nun sendikalar, meslek örgütleri, dernek ve vakıflardaki her kademedeki yönetici ve görevliyi görevden uzaklaştırabileceğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

“Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5 Nolu Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle; Devlet Denetleme Kuruluna, sendikalar, meslek örgütleri, dernek ve vakıflar üzerinde büyük yetkilerle donatılmış şekilde inceleme, araştırma, soruşturma ve denetleme yapma yetkisi tanınmıştır. Ayrıca gerekli görmesi halinde kurul, her türlü bilgi belgeyi isteyebilecek ve her kademede yönetici ve görevliyi de görevden uzaklaştırabilecektir. Bu kabul edilemez yetki ve işlemlere ilişkin olarak da yargısal süreçlerin yani hak arama özgürlüğünün de işlerliğinin nasıl sağlanacağına dair en ufak bir belirliliğe yer verilmemiştir.”

 

‘DEMOKLESİN KILICI’ GİBİ

“Kararnameyle ortaya çıkarılan bu devasa denetleme yetkileriyle, denetim adı altında adeta demokratik kitle örgütlerinin üzerinde vesayet gözetilmek istenmektedir. Demokratik hukuk devletlerinde yeri olmayacak bu uygulamayla kendilerinden farklı söz söyleyen kitlelerin üzerinde ‘demoklesin kılıcı’nın sallanmak istendiği ortadır. Bu kararname ile İLO Sözleşmelerinde ve anayasada teminat altına alınmış sendikalar ve diğer demokratik kitle örgütlerinin özerkliği hiçe sayılmaktadır.

Sendikal hak ve özgürlüklerimiz üstünde hiçbir vesayeti kabul etmiyoruz.”

 

MÜCADELEMİZ SÜRDÜRECEK

“Emek, demokrasi, özgürlük ve ülkeye sahip çıkma mücadelesinin her zaman içinde ve önünde olan Eğitim-İş, dün olduğu gibi bugün de emeğin gücünü yüceltmeye, gücünü Cumhuriyetin temel kurucu ilke ve devrimlerinden almaya devam edecektir.  Sendikamızın kuruluş ilke ve amaçlarından aldığımız güç ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.” Haber Merkezi

                                                                                         

                                                                                                               


Yorum Yap