Gazipaşa ve Alanya bölgelerine ait Şahinler ve Berem yaylalarında, Gazipaşa Çığlık Köyü hudutları içinde yer alan kayalık ve dağlarda ateşli silahlarla dağ keçileri katliamı sürdürülmektedir.
Bizle sade vatandaşlar sıfatıyla, gönüllülük esasına dayalı, vicdani ve evrensel sorumluluğumuzun gereği olarak son yirmi yıldan bu yana anılan katliamlar defalarca yazılmış, çizilmiş ve adım adım izlenmiş, bilgilendirmelerde bunulmuş ama acımasızca katliamın sürdürülüyor olması vicdanımızı param parça etmiştir.

VATANDAŞTAN ALINAN SON BİLGİLERE DAYANILARAK:
1) Geçtiğimiz kısa zaman öncesi Gazipaşa Çığlık Köyü asar ardı mevkiinin yakınlarında köpeklerin dağ keçilerinin yahut geyiklerin derilerini sürükleyerek sağa sola taşıdığına tanık olunduğu ifade olunmuştur. Belli ki birileri geyikleri vurup etini alıp götürdükten sonra gizli bir köşede bıraktıkları dağ keçilerinin derilerini köpekler bulup başka köşelere taşırken görülmüştür. Ayrıca Gazipaşa Yeşilyurt -Sumak Yaylası eteğindeki ağaçların dallarında dağ keçisi derilerine ve hayvanların kellesine rastlanmıştır. Muhakkak ki katliamı yapan kişi hayvanı yüzdükten sonra kellesini ve derisini köpekler yemesin diye ağacın tepesinde muhafaza amaçlı bırakmış olabilir. SORMAK GEREK yıllardır dile getirildiği halde söz konusu katliama neden devam ediliyor? Kurumsal manada acaba bu işin hiç mi sorumlusu yok? Eğer yoksa bu konuda bir teşkilatlanmaya gidilmesi gerekmez mi? Şayet bu konuda aynı manada bir yapılanma ve kurulmuş bir denetim mekanizması varsa bahse konu katliam neden sürdürülüyor? Böyle bir koruma kollama mekanizması varsa, kimdir, kimlerdir kanuni sorumlulukları ve sorumluluk sınırları nedir? Yürürlükteki (vatandaşın bilgi alma yasasındaki hakka dayanılarak) yasa gereğince kamuoyu bilgi alma hakkını kullanmak istiyor. Bilgi verilmelidir. Özellikle kırsalda gerekli olan ateşli silah envanteri yapılarak ruhsatsız silahlarla ilgili tedbirler alınmanın paralelinde muhtarlıklardan, köy halkından istihbarı yöntemlerle katliamı yapanlar eden tespit edilemiyor?

2) Alanya-Gazipaşa yaylalarında Berem-Barçın- Top Sekisi-Gök güzlük- Kaşpazarı Yaylalarına kadar olan Toros Dağları uzantısında kaçak olarak, su bulmak üzere doğamızın delik deşik edildiği, flora ve faunaya ciddi manada zarar verildiği, arazideki su kaynaklarının özel olarak konutlara bağlanması sonucu kurdun kuşun susuz bırakıldığı yolunda sıkça haberler alınmaktadır. Çığlık Yaylası Yarıcak civarı kuzeyindeki Sarmazı Yaylası’nda kaçak yapılaşma ve imar işlerinin devamı neticesinde su kaynaklarının abluka edilmesiyle hayvanların doğal varlıkların susuz bırakıldıkları haberleri tekrarlanmaktadır. Bilhassa ilçelerimizin çevre ve tarım bakanlığına bağlı unsurların; adı geçen coğrafyamızda mutlak surette inceleme ve tespit yapmaları anayasal bir zorunluluktur. Sayın Valimizin ve kaymakamlıklarımızın bu konularda teyakkuz halinde olmaları fevkalade hayati önem arz eder. 

3) Gazipaşa-Çığlık Köyü Yarıcak Yayla yolu üzerinde "GULU MEZARLIĞI" adıyla bilinen mevkilerde endemik tür yayla ormanları ve bitkileri üzerinde (resmi yolla bile olsa) kademeli kesim yapılmasına devam olunduğu bilgisi mevcuttur. Anılan müstesna coğrafyamızda ağaç-orman kesim faaliyetinde bulunmak bilimsel anlamda doğru değildir. Özellikle Akdeniz Üniversitesi, ilgili çevre unsurları arasında oluşturulacak bir bilim heyetinden görüş alınmak suretiyle duruma karar verilmesi zorunluluğu vardır. Doğamızın o şekilde tahrip edilmesi; muhatap olduğumuz iklim krizi açısından da insan ve sair canlıların yaşamlarını sürdürmeleri bakımından çok önemlidir.