Bir günde 6 kadının, birkaç yıl içinde 5 bin mertebende (yayınlardan) Kadının öldürüldüğü, yine resmi verilere göre 35-40 milyon Ruhsatsız silahın fütursuzca taşındığı, magandaların sokaklara hakimiyet kurarak garibanların katledildiği, düğün bayram, asker uğurlaması maç sonuçları derken; toplumun korku içinde yer yer ve zaman zaman psikolojik travmalara maruz kalarak toplumsal dengenin bozulduğu bir ülke olarak yaşam alanımızdan utanır hale geldik.

Sayfalarımızda defalarca yazıp duruyoruz. Hatta 27 Mayıs 1960 İhtilali’nde silahların toplanmasıyla ilgili bir uygulamadan da bahsederek bu bireysel silahlanmaya nasıl son verileceğine dair taleplerimizin neden dikkate alınmıyor olduğu ile ilgili büyük

Şaşkınlık içindeyiz. Bir ülkede vatandaşın itiraz hakkını, talep etme hakkını kullanma

Özgürlüğü evrensel ve anayasal bir hatır. Niçin bu hakkın kullanılması karşısında toplum bir karşılık bulamıyor?

Toplumsal manada, genel olarak mal ve can güvenliğimizin ciddi anlamda büyük tehlike altında olduğunu hiç kimse asla inkar edemez. Sabah evimizden çıktığımızda, akşama tekrar evimize dönüp dönemeyeceğimiz konusundaki kaygılarımız; vatandaşın ne kadar güven altında yaşayabiliyor olduğu noktasında bir kriterdir. İlgili kurum ve kuruluşlarımızın tümüyle bu ve benzeri konularda bir araya gelerek toplumsal talepler doğrultusunda vatandaşı da

Dinlemek suretiyle eylemde ve uygulamalarda, gerekirse yeni yasal düzenlemelerde bulunarak, hatta ihtiyaç halinde yargı sitemimizde de yeni düzenlemeler yaparak rehabilitasyon süreci başlatılmalıdır.

Bu konularda, özellikle ve bilhassa Adalet Bakanlığı’mız ve İçişleri Bakanlığı’mız ülke düzeyinde her ilimizde- ARGE – çalışmaları başlatmak suretiyle güvenlik alanında envanter çalışmalarını da devreye sokarak, vatandaşın da katkılarına imkan sağlayarak bir güvenlik seferberliği başlatmalıdır.

Bizler gerek gazete haberlerini okudukça gerek TV başında bu korkunç, vahim hadiseleri izlerken, toplum olarak kahroluyoruz, toplum olarak derin tahrik duygusuna maruz kalıyoruz. Sorumlular bu sesleri dikkate almalı.

Olanlar ülkemize yakışmıyor.