Son yıllarda açık alan muz üretiminin yanı sıra devasa boyutta muz seracılığı üzerinde de ileri derecede çalışmalar yapılmaktadır.

Aynı paralelde yer gök avokado bahçeleri de oluşturulan bir dönem yaşanmaktadır aynı zamanda ejder meyvesi mango gibi tropikal meyvecilik te bilhassa güney kıyılarımızda bir geçim kaynağı olarak ele alındığına tanık olmaktayız.

Bilhassa örtülü sistemde muz tarımıyla avokado tarımı çok yüksek derecede su tüketen bir tarımsal ürünler grubunda bulunmaktadır.

Bazı örnekler verildiğinde, bilhassa Gazipaşa havalisinde son yıllarda hektarlarca kapalı alan muzculuk tarımı ve milyonlarca sayıda avokado yetiştiriciliği halen devam etmektedir.

İlgili alanlarda su kıtlığı nedeniyle kaçak ve ruhsatlı onlarca derin kuyu açıldığı bilinmektedir.

Yoğun oranda su kullanılması sonucunda zemin suyu daha da aşağılara kaçtığından 350 metrelerden bile su çekildiğine dair bilgiler alınmaktadır.

Küresel iklim değişliğinin, sera etkisinin hızla artış gösterdiğine dair bilgilerin olduğu günümüzde söz konusu tarımsal faaliyetlerinin mutlak surette sınırlanması ve sonuçlarının düzenli olarak takip edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Özellikle bu işlerin tarım teşkilatımızın, belediyelerimizin ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’müzün müştereken takip altına almaları zaruridir.

Kuraklığın kapımızda olduğu, yağış rejimlerinin hızla bozulduğu dünyamızda erken uyarı sistemlerimizi harekete geçirerek, daha fazla gecikmeden gerekenleri yapmamız gerek.

Son pişmanlık çare olmayacaktır.

 Zamanlamaya dikkate edilmelidir. Mevcut tarım alanlarında da vahşi sulamadan vaz geçilerek damlatma yöntemiyle sulama işine geçilmelidir.

Bu konularda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde okuyan öğrencilere diploma projesi olarak bu konularda çalışmalar yapmaları konularında da planlamalar yapılarak konu üniversitelerimizin gündemine sokulmalıdır. Aynı konuların geliştirilmesine dair ARGE çalışmaları da beraberinde yürütülmesi sağlanmalıdır.