1990’lıi yıllarda memurlardan ' NEREDEN BULDUN' şeklinde bir yasal yaptırım vardı. Yaptırıma dayalı bu kanun hükmü nedeniyle memurlar, varsa evinin, arabasının, menkul ve gayri menkulün beyanını verirlerdi.

Çalışanın geliriyle, sahip olduğu servet arasında bir mütalaya varılır, hesap kitap yapılır, eğer mevcut kazancıyla, sahip olduğu servet üzerinde bir orantısızlık varsa kişi hakkında gerekenler yapılırdı.

Sonradan bu beyan verme yasası rafa kaldırıldı. Çalanla çırpan, dolandıranlar kazanç vergisini ödemeyenler her kim olursa olsun asla af edilmemeli, TV ekranlarından her gün bangır bangır haberlerin geneli ülkemi kamu oyunu çileden çıkarma noktasına gelmiştir. Haksızlıklar, hukuksuzluklar, haksız kazançla köşe dönenler, masumun garibanın hakkını yiyerek devlet geleneklerini, toplumumuzun örf ve adetlerini istismar edenler hakkında gereken yaptırımlar uygulanmalıdır.

Gençlerimiz okullarında refah içinde eğitimlerine devam edemeyip, hak ettikleri diplomayı almak için adeta minnacık ücretlerle yaşadıkları kentin sokaklarında iş arama zorunluluğu içinde hak etmedikleri bir yaşam mücadelesiyle boğuşurken, birileri mahiyeti meçhul bir löküs hayata "merhaba " diyerek sükse yapıyorsa ilgili kurumlar bu işin peşine düşmelidir. İdareciler ve siyasiler arasında ayrım yapılmadan bu ülkenin ekmeğini yiyen her kademedeki yetkili, görevli insanımız hakkında söz konusu yasa yeniden yaşama geçirilerek uygulanmasında çok yönlü yarar mevcuttur. En önemlisi, bu yasa, çalışanları, yetkili ve her alanda görevli insanımızın zan altında kalmasının önüne geçer.

Gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilerek az kazananlardan az, çok kazananlardan çok vergi alınması yolunda ekonomi uzmanları bastırmıyor. Bu nedenle toplumumuzun arzu ettiği orantılı gelir dağılımın sağlanması konusunda öyle anlaşılıyor ki ciddi eksiklikler var.

Bu nedenle memleketimizde girdi ve maliyet hesapları üzerinde dikkatle durulmalı, halen şikayet konusu olan mali dengesizliklerin bertaraf edilerek şikayet ve serzenişlerin en aza indirilmesi noktasında konun ince elenip sık dokunarak orta ve uzun vadede fert basına düşen milli gelir üzerinde beklenen iyileştirmeler yapılmalıdır. Bütünüyle bu konuda hazırlanacak orta vadeli ekonomi programının başarılı olabilmesi için "NEREDEN BULDUN" kanunu yeniden çıkarılmalıdır.