Bunları biliyor muydunuz:

Konyaaltı kıyısındaki sıvı petrolle ilgili dolum tesislerinin yaratabileceği muhtemel tehlikelerle Kepez üstündeki gaz dolum tesislerinin yaratabileceği tehlikeler zaman zaman ilde yapılan toplantılarda mükerrer şekilde dile getirilmiştir.

Limandan borularla dolum tesislerine aktarılan sıvı petrolün aktarma sırasında yahut petrol boşaldıktan sonra, veya boşaltım işleminin yapıldığı sırada her hangi bir kazanın vukua gelmesi halinde o bölgede nelerin olabileceğini hayal edebiliyor musunuz,

Her ne kadar haritalar yardımıyla çalışmalar yürütülüyor olsa bile sıvı petrolün aktarma sistemleri üzerindeki eylem sırasında önüne geçilemeyecek kazaların ucu açık durumda olduğunu düşünmek gerek.

Var sayalım ki, uygulama sırasında bir parlama ve bir harlama meydana geldi. Korkulur ki Konyaaltı’nda katiyen aklımıza bile getirmek istemediğimiz böyle bir durumda zuhur edecek bir yangın olayı bölgenin sonunu getirebilir.

Bu nedendir ki, gerek dolum tesisleriyle, gerek petrol boru şebekesiyle ilgili olarak görevli teknik ekibin 24 saat süresince teyakkuzda bulunmalıdır.

Halen işlerin nasıl yürütüldüğünü bilemeyiz ama yangın güvenliği açısından bir kentin kaderini ilgilendiren bu şekildeki makro sistemin gözetimi ve koruma tedbirleriyle ilgili ayrıntılar çok önemlidir.

Aynı şekilde Kepez üstündeki gaz dolum tesisleri üzerinde de aynı hassasiyet söz konusudur. Her iki merkezde petrol ve gaz akım şemaları üzerindeki ana ve ara vanalar, gaz kesici sistemle ilgili güvenlik tedbirleri daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Farz edelim ki her iki ana merkezde, yahut birisinde bu tür bir tehlike söz konusu oldu diyelim.

Ortada bir "B" ve "C" planınız var mı ar ise bu planların uygulanmasıyla tehlike ne kadar bertaraf edilebilir, hesabı yapıldı mı?

Boru, vana ve gaz kesici sistemler üzerinde zaman zaman demostrasyon çalışmaları yapılıp yapılmadığı konularında ir hassasiyet mevcut mudur?

İlgililerimize bir kere daha anımsatmak amacıyla yazmak istedik. Çünkü hiç unutmadığımız bu konu zihinlerimizi meşgul etmeyi sürdürmektedir.