KONUKSEVER’DE yanlıştan dönülmeli

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden Konuksever’ e yapılmak istenen AVM ile ilgili sert açıklama geldi. Açıklamada, yargı kararının plan değişikliğinin gerekçesi olamayacağı hatırlatılarak, “Gelişmiş ülkelerde AVM’lerin kent merkezlerinden kent dışına taşınırken, salt yatırımcıların rant amaçlı AVM yapımına olanak tanıyan ticaret alanı olarak planlanmasında kamu yararı yoktur. Yanlıştan dönülmelidir” denildi

   KONUKSEVER’DE  yanlıştan dönülmeli

KONUKSEVER’DE yanlıştan dönülmeli


Mimarlar Odası Antalya Şubesi yazılı bir açıklama yaparak, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15 Aralık 2008 tarihli toplantısında AVM yapımına olanak tanıyan plan değişikliği ile ticaret alanı kararı getirilen Muratpaşa İlçesi, Konuksever Mahallesi 4438 ada 2, 3, 4, 4440 ada 5, 4463 ada 16, 17, 4464 ada 16, 17, 4490 ada 5,6, 4491 ada 8, 9, 10 ve 11 parsellerin plan değişikliğinden önce konut alanı olduğunu hatırlattı.

YATIRIMCININ RANT BEKLENTİSİ

Açıklamada, bölgede yaşayan halkın dinlence amaçlı konut alanı olarak planlanan alanın herhangi bir bilimsel ve teknik çalışma yapılmadan bir yatırımcının rant beklentisi karşılamak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15 Aralık 2008 tarihli toplantısında, AVM yapılmak üzere ticari alan olarak plan değişikliği yapıldığını hatırlatılarak, “Yapılan itirazlar belediye meclisinde görüşülerek 11 Mayıs 2009 tarih ve 171 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve alan plansız alan olarak kalmıştır. İlgilileri yeni bir 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planı hazırlatılarak belediye meclisine sunulmuştur. Planlar Komisyonda görüşülürken, 5 binlik planlar ile birlikte değerlendirilmek üzere 1/25 bin Ölçekli Nazım İmar Planı Belediye Meclisine sunulmuştur. 25 binlik planlar belediye meclisinin 13 Aralık 2012 tarihli toplantısında görüşülmüş, uygun bulunarak onanmıştır. Askı sürecinde yapılan itirazlar reddedilmiştir. 5 bin ölçekli nazım imar planları da Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Ağustos 2013 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmıştır” denildi.

HUKUKA AYKIRI BİLİRKİŞİ RAPORU

Planların iptali istemiyle açılan davalar devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesince Antalya 2030 1/25 bin yeni bir Revizyon İmar Planı ile alan (D) lejantı ile ‘Plan Kararları Değiştirilerek İyileştirilecek Yerleşim Alanı’ olarak planlandığını hatırlatılarak, şöyle denildi: “Yatırımcı firma Antalya 1. Gayrımenkul A. Ş. Büyükşehir Belediye Meclisince Onaylanan Revizyon İmar Planının parsellerine yönelik kısmının iptali istemiyle dava açmıştır. Davaya bakan Antalya 3. İdare Mahkemesi öncesi konut alanı olan ve daha sonra bilimsel ve teknik çalışmalar yapılmadan bazı parseller ve kamu yollarını da içine alan yaklaşık 150 bin m2’lik ticari alan olarak belirlenen alanın, yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasına gerek bile görmeyerek, önceki davalarda alınan bilime ve hukuka aykırı bilirkişi raporu doğrultusunda tekrar konut alanı olarak planlanmasını hukuka ve kamu yararına uygun bulmamıştır. “

BÖYLE KARAR OLMAZ

“Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde zorunluluk olmaması halinde plan bütünlüğünü ve plan sürekliliğini değiştiren plan değişikliklerinin yapılamayacağını hüküm altına almıştır. Yine aynı yönetmelikte plan bütünlüğünü ve sürekliliğini bozan plan değişikliklerinin yapılamayacağı da hüküm altına almıştır. Söz konusu alana ilişkin hazırlanan 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planlarının tekrar meclis gündemine alınmış ve ihtisas komisyonu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonda görüşülerek sadece yargı kararı gerekçe gösterilerek uygun bulunmuştur. Plan değişikliklerinin gerekçesi hatalı bilirkişi raporlarına dayalı hatalı ve hukuka uygun olmayan yargı kararı olamaz.”

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI

Açıklamada, plan raporunda yönetmeliğin hükümlerine uygun bir bilimsel ve teknik çalışma yapmak ve raporda bu çalışmalara ve analizlere yer vermek yerine, sadece yargı kararından bahisle, yargı kararı doğrultusunda plan değişikliğinin hazırlandığı vurgulanarak şöyle denildi: “İhtisas komisyonu da, hazırlanan plan değişikliğini yönetmelik kapsamında, yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını detaylı olarak incelemek ve değerlendirmek yerine, yargı kararı sonrası plansız kalan bölgenin ticari alan olarak planlanmasını uygun olduğu görüşü beyan etmiştir. Yani yatırımcıların rant beklentileri doğrultusunda, yönetmeliğin açıklanan hükümlerine aykırı hazırlanan planların uygun olduğuna karar vermiştir.

GERÇEKÇİ BİR GÖRÜŞ DEĞİL

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamanın sonunda gelişmiş ülkelerde AVM’lerin kent merkezlerinden kent dışına taşınırken, konut alanında yapılacak ve birçok olumsuzlukları da beraberinde getirecek olan, salt yatırımcıların rant amaçlı AVM yapımına olanak tanıyan ticaret alanı olarak planlanmasında kamu yararı bulunmadığı ifade edilerek şöyle denildi: “Plan notu olarak, alanda 5 bin m2 ifraz şartı getirilerek AVM yapılamayacağı gibi bir görüşe de katılmak mümkün değildir. Bu görüş gerçekçi de değildir. Şöyle ki son yıllarda birçok AVM farklı konsepte düzenlenmektedir. Yani tek bir kütle yerine kütlelerden oluşmaktadır. Burada da benzer bir projelendirme ile AVM yapılabilir.”

YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ

“Yukarıdaki açıklamalarımızdan da açıkça anlaşılacağı gibi, meclis gündeminde olan plan değişikliği bilimsel ve teknik çalışmalar yapılmadan, yönetmeliğin yukarıda açıklanan ve diğer hükümlerine aykırı olarak hazırlandığından, belediye meclisince onaylanmaması, Büyükşehir Belediyesinin bu yanlıştan dönerek, söz konusu alanın üst ölçekli planlara uygun olarak, kamu yararına da uygun olduğundan konut alanı olarak planlaması halkımız adına beklentimizdir.” Haber Merkezi

 


Yorum Yap