Beyler memleketimizi insanımızı bu kadar çok seviyordunuz da bu topluma onca sorunu niye yaşatıyorsunuz.
Ekonomiden ekolojiye, toplumsal yaşamın bütününden ferdin mutluluğuna, güvenlikten eğitime, enflasyondan hayat pahalığına, yer altı kaynaklarının talanından enerjiye, tarımdan sağlığa, genel çevrecilikten biyolojik çeşitliliklerimizin yok edilişine kadar poli sorunların yaşanıyor olması göz önüne alındığında sizlere sormak gerekmez mi,
TV kanallarında halkın sinir sistemini allak bullak eden, akıl almaz sataşmalar, hakaret ve iftiralar, aşağılamalar, yerden yere vurmalar, "sana şunu vereceğim, senin için neler yapacağım neler " şeklindeki palavraları ve görüntüleri son yarım asırda bu masum millet hep dinledi, o filmleri çok seyretti vatandaş.
Millet, açız diye bağırıyor, tavukların bile tüneğinden inmediği, horozların sabahı işaret eden ötüşlerini sergilemediği, sabahın ışığı bile görülmeden, soğukta yağmurda, uykusunu haram ederek et-kıyma kuyruğunda yerini alabilmesi için uzak diyarlardan kasaphanelere, asaya dayanarak 70-80 yaşındaki çaresiz insanların oluşturduğu, AVM’lerin kapılarında saatlerce lekeleyen insan manzaralarına sıkça tanık olduğumuzu nasıl inkâr ederiz. Emeklinin, dar ve sabit gelirli kesimlerin, işçinin, ev kadınlarının dulun, yetimin, esnafın, vel hasıl milyonlarca çaresiz insanın tuzu olağanca ıslak ve genelde bu kesimler her gün öbek öbek sokaklarda toplanıyor, dertlerine çare arıyor.
Sizler ne yapıyorsunuz ne yapmanız gerekir hiç düşündünüz mü, binlerce lüks arabalarla il
il il, ilçe ilçe Çakarlı araçlarla boy gösterirken bu değirmenin suyu nereden geliyor? Şehirlerde, cadde ve sokaklarda, kırsal alanlara kadar yorgan çarşafı gibi abartılı yazıların, resimlerinizin o boyalı malzemelerin para kaynağı nereye, kimlere dayanıyor?
Öncelikle, çağımızın gereği olan şeffaflık ve, hesap verilebilirlik ilkelerine yönünüz dönükse bu olayın aslını neslini kamu oyuna bir açıklayıverin lütfen.......
Bazı adaylar "bize oy verirseniz şu kadar para vereceğiz, şu şekilde hizmet getireceğiz" şeklinde taahhütlerde bulunuyorlar. Kazanırsanız zaten o hizmetleri vermeniz gerekmiyor mu, ayrıca taahhüt ettiğiniz paraların kaynağı hakkında hiçbir projeniz yok. Bu konuları da akıl mantık, hak hukuk ve adalet ölçeğinde bizlere bir açıklayın da kamuoyu da ona göre bir karar versin, kimi seçeceğini belirlesin.
Sayın siyaset adamlar, politikacılar, belediye başkan adayları, "Z" kuşağı dahil; yediden yemişe tüm insanlar gece gündüz sizi dikkatle temaşa ediyor. Sizlerin, eylem, söylem, hattı hareket ve bütünüyle davranış biçimleriniz bazındaki siyasi yaşamınız mercek altındadır, bunu unutmayın.
Bilhassa genç kuşaklar sizleri örnek alacaklardır. Bu nedenledir ki, sizlerin başta küçüklere, gençlere, tüm insanlara örnek olmanız gerekmez mi......
En büyüğünüzden en küçüğünüze kadar, asıl işlerinizi, kamusal mesainizi bırakmış, sahne sahne, iller ve ilçelerde başkan adaylarını tanıtmakla vakit harcıyorsunuz. Yahu bırakın da adaylar kendilerini tanıtsınlar, projelerini anlatsınlar, kendilerini seçmenin taktirine bıraksınlar. Toplumu bölmeyin, ayrıştırmayın. Aç yatanla tok yatanı fark edin. Türk milleti üzerinde oluşturduğunuz güven zafiyetini tamir edin lütfen. Bu gidiş yanlış ve hasarlı.....