Finlandiya yedinci kez dünyanın en mutlu ülkesi seçilmiş. Sizi bilmem ama ben fena halde kıskandım! E haliyle merak ettim tabii nedir bu mutluluğun sırrı diye. Sırrı: Sağlıklı iş, yaşam dengesi diye özetlemişler. Bunlar bize çok yabancı kavramlar olduğu için, biraz daha açıklansın istedim.

'Güçlü refah toplumu, devlet yetkililerine güven, düşük yolsuzluk seviyeleri, ücretsiz sağlık ve eğitim sistemiyle'mutlu oluyorlarmış!

Haklılar tabii, bizde de böyle bir sistem olsa, biz de mutlu oluruz.

Finlandiya’daki Helsinki Üniversitesi’nde 'mutluluk araştırmacısı' olan Jennifer De Paola, Finlilerin doğayla olan yakın bağlarının da bu mutlulukta payı olduğunu söylemiş. Bir de başarının, genellikle maddi kazançla eşdeğer tutulduğu Amerika Birleşik Devletleri’ne kıyasla Finlilerin; 'başarılı bir yaşamın ne olduğuna dair, daha ulaşılabilir bir anlayışa” sahip olabileceklerinin altını çizmiş. AFP’ ye konuşan De Paola, 'Finlandiya toplumuna güven, özgürlük ve yüksek düzeyde özerklik duygusu nüfuz etmiş.' Demiş. (Ne diyelim, darısı başımıza!)

Ülkelerin mutluluk sıralaması oluşturulurken değerlendirilen başlıca kriterler şunlarmış:
Bireylerin yaşam memnuniyeti
Kişi başına düşen milli gelir
Sosyal yardım
Sağlıklı yaşam beklentisi
Seçimlerinde özgürlük
Yolsuzluk algısı

Mutluluk raporunda Türkiye 98. sırada yer almış. Gençler yaşlılara göre daha mutsuzmuş. Ama şimdi emekli yaşlılar da yetmeyen maaşları yüzünden, mutsuzlar kervanına katıldılar büyük olasılıkla!

Mutsuzluk yetmiyormuş gibi, çok fazla kandırılmanın sonucu olsa gerek, birbirimize olan güven duygusunu da kaybettik ne yazık ki!

Bir gün Finlandiya gibi mutlu bir ülke olmasını diliyorum ülkemin. Biz görmesek bile, hiç değilse gelecek kuşaklar yaşasın bu mutluluğu.