Ülkemizin kalkınmasına yardımcı olacak planlamalar ve eylemler ne olmalıdır şeklindeki soruları şöyle yanıtlamaktadırlar.
1) Ülkemizde ulusal ekonomi politikaları yeniden gözden geçirilmeli,

2) İhale kanunu yeniden baştan ele alınarak günün koşullarına göre düzenlenmeli,

3) Dövize odaklı yatırımlar aynı şekilde yeniden ele alınarak günümüze kadar yapılmış yatırımlar iki taraflı olarak bir kere daha gözden geçirilerek TL cinsinden ödemelerin sürdürülmesine imkan tanınmalı, zorunlu haller karşısında yargılamanın yerelde yapılması için projelerin tümü ve ele alınarak revize edilmelidir.

4) Ülkemizde orta ve uzun dönemli olarak nüfus popülasyonunun planlaması yapılmalı, doğurganlık hızı % 2'nin altına düşürülmemeli, halen toplumsal endişe ve psikolojiyi etkileyen demografik yapı psikozuna çözüm getirilmeli, ekonomimizi direkt ve endirekt ortamlarda olumsuz etkileyen; 15 milyon, hatta muhtemeldir ki 20 milyonlara kadar ulaşmış olabileceği düşünülen sığınmacı, göçmen, kaçak insan sayısının yarattığı ve yaratacağı ekonomik ekolojik, sosyal ve içtimai sorunların zuhurunun engellenmesi, aynı zamanda ülkemiz açısından ciddi bir güvenlik sorunu olan bu konunun yeni baştan ele alınarak; daha fazla zaman kaybedilmeden, yasalarımıza ve evrensel hukuka uyarak çözüme odaklı çalışmalar yapılmalıdır.

5) Özellikle halen ülkemizde uygulanmakta olan eğitim planlamalarıyla ilgili olarak ilim bilim çevrelerinin de katkılarıyla yapılması gereken değişikliklerin hızla yapılması,

6) Halen ülke coğrafyamızın bütününde maden arama adı altında binlerce yabancı şirketlerin, yerli ortaklarıyla birlikte, maden arama adı altında çok alanlı çalışmalar yaptıkları biliniyor. Söz konusu şirketlerin, ÇED mevzuatı başta olmak üzere, 2872 sayılı çevre mevzuatın, ilgili başkaca meriyetlere uymadıkları da bilinmektedir. Dolayısıyla sayısal olarak 2000’leri aştığı söylenen şirket gruplarının; sözleşmeler dahil, tümünün yeniden ele alınarak uygulamalarıyla alakalı mevzuat üzerinde revizyon çalışmaları yapılmalıdır.

7) Tarım orman mevzuatı üzerinde ciddi dönüşümler yapılmalı, tarım politikaları üzerinde tamamen değişiklikler yapılmalı, toprak, hayvancılık tarımıyla alakalı bilimsel çalışmalar yapılarak uzun vadeli üretime yönelik planlamalar yapılmalıdır.

8) Her alanda yapılan ve yapılması planlanan özel anlaşmalarla ilgili çalışmalar; ülkenin kalkınmasını esas alacak şekilde planlanmalı ve uygulamalar bu esasa göre yapılmalıdır. Özelleştirmeler üzerinde, kalkınmayı engelleyecek anlaşma ve sözleşmelerde ana ve ara hükümler üzerinde hassasiyet gösterilmelidir.

9) Kentlerin kırsala (köylere) yeniden yönlendirilmesi için destekleyici projeler oluşturularak rahatlatılması, kentlerdeki nüfus yoğunluğunun düşürülmesi sağlanmalıdır.

10) Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın yurt içi işletmeler birliği kurularak, ihtiyaç halinde teknoloji transferiyle mili ekonomimizin fert başına düşen payı max noktalara çıkarılması temin edilmelidir.

11) Yenilenebilir enerji kaynaklarımızla ilgili çalışmalar yapılarak ulusal enerji politikamızda dışarıya bağımlılık engellenmelidir.

12) Her alanda ARGE çalışmaları planlanarak ARGE merkezlerinin sayıları çoğaltılmalıdır.

13) Ülkemizin her tarafında meslek teknik okulları ve meslek liseleri açılarak uygulamaya yönelik üretim modelleri planlanmalıdır.

14) Halklarımız arasında barış, birleştirme, huzur ve kalkınmayı hedefleyen çalışmalar yapılmalıdır. Bunlar, yapılması gerekenlerin ufak bir parçası olduğu hatırlanmalıdır.