Bu ülkede maya vari girişimlerden bıkıldı artık. Israrla ilgili yetkililer lütfen talep ediyoruz . Halkımızın malı durumundaki kıyılarımızı kurtarın.

Türk Anayasası madde 43 : “Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz ,göl ve akar su kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir“ demektedir.

Hal böyle iken özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde deniz kıyılarımız çok çok büyük oranlarda özel sektör tarafından para odaklı olarak işgal altındadır. Bilhassa turizm bilmecesine sığınarak oteller babalarının tapulu malıymış gibi davranarak ve hatta kaba güç kullanarak kıyılarımıza vatandaşlarımızı sokmamaktadırlar.

Kıyı kanununu ve çevre mevzuatımızda, evrensel hukukta da bu ve benzeri şekilde ; halkın kıyılardan yararlanmalarına matuf hükümler yer almaktadır.

Malumunuz olduğu üzere dün çeşme kıyılarında ege halkıyla otel sahipleri arasında ciddi mahiyette çatışmalar yaşanmış, halktan dayak yiyenler, yaralanmalar olmuştur.

Şimdi soruyoruz ; ilgililer ve ilgili saldırgan şirketler olarak sizlere soruyoruz: “ başta ana yasamıza , taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere, evrensel hukuka ilgili kanun ve yönetmeliklere uyacak mısınız , uymayacak mısınız?

Bu ve benzeri olaylar, kaş ilçemizden Gazipaşa'ya kadar devam etmektedir. Bu tür olaylar genel olarak gündeme getirilmiyor ve karakollara mahkemelere gereken intikal ettirilmiyor.

Neden biliyor musunuz;

“45 dereceye ulaşmış bu yaz sıcağında serinleyelim diye 3-5 saatliğine geldiğimiz denizi bırakıp da karımla kızımla, çocuklarımla karakol ve savcılığın kapılarında mı sürünelim , adamlar güçlü, otel sahibi, bu adamlarla uğraşılmaz “ diyerek geçiştirmektedirler.

Devletin ilgili kurumlarından halkın, tavizsiz bir beklentisi var:

“Lütfen bu haksızlığı ve hukuksuzluğu çözün, kamunun anayasal ve saklı hakları göz ardı edilerek halkımızın hakları, fertler ve şirketler tarafından gasp edilemez” denilmektedir.

Bu durumda: Antalya ilimize odaklı duruma gelince: Lara ve Konyaaltı başta olmak üzere 673 kilometrelik tüm kıyılarımızın sayın valimizin müdahalesiyle koruma altına alınmasını bekliyoruz.