Antalya’nın en gözde ilçelerinden biri olan Demre‘de son günlerde çok tartışılan Üçağız iskelesi ihale edildi. İhalede Muğla Çevre Koruma Vakfı'nın (MUÇEV) adı öne çıkıyordu ancak sağ gösterip sol vurma oldu. Beklenen katılımı sağlamadı MUÇEV. Farklı ticari firmalar katıldı ihaleye ama Demre Belediyesi de katıldı.

Demre Belediyesi Başkanı Fahri Duran, Demre‘nin hakkı olan Üçağız’ın Demre‘de kalması için belediye meclisinden de 4 milyonluk yetki almıştı. 

Yıllık kiralama bedeli 27 milyon TL’ye Anadolu Shipyard’da kaldı. Oysa 2.7 milyon Lira’dan başlayan ihalede Demre Belediyesi aslında 8.200.000 TL’ye kadar da meclis yetkisi olmamasına rağmen ihalede teklif verdi. 

Fahri Duran Başkan, kamu yararı için inisiyatif aldı. Ben olsam da yapardım. Olmadı…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem bir taraftan ‘sahiller halkındır’ projesi başlatıyor hem de diğer taraftan halkın olan Üçağız gibi bir yerde iskeleyi ihaleyle kiralamaya çıkartıyor. 

Burada kamusal menfaati olduğunu düşünmüyorum. Bakanlık gelir elde etmek adına sahilleri, iskeleleri, doğal varlıklarımızı özel sektörün yani ticari kar amacı güden kişilerin inisiyatifine bırakıyor.

Maalesef geri dönülmez hatalar yapılıyor. Oysaki belediyeler halka hizmet etmek için seçimle gelen iradelerdir. Meclisleri ve başkanları seçimle gelir. Halkın çıkarları doğrultusunda karar alacak yerlerdir belediyeler. Kamunun emanetini en güzel şekilde muhafaza etmeleri beklenir. Tabii onların içerisinde de yanlış kararlar verebilen idareler olabilir ama istisnalar kaideleri bozmaz…

Bütün sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, eşgüdüm kurulunun, Antalya İl Koordinasyon Kurulu’nun, TMMOB‘un ve aynı zamanda Antalya Kent Konseyi’nin, çevre örgütlerinin ve duyarlı herkesin de bu konuda Demre Belediyesi’nin yanında olması gerektiğine inanıyorum. 

Sahiller halkındır, halkın yararına en iyi kullanımı temin edeceğine inandığım belediyelerin bu yerleri bedelsiz veya çok düşük bedellerle kiralaması en uygun yöntemdir…