Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” başlıklı eğitim müfredatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimdeki değişikliklerin daha şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini belirten TÜSİAD, “Gerçek bekâ meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemelidir. Müfredat çalışmasında yer almış kişi ve kurumlar, yapılan ihtiyaç analizleri, çalıştay sonuçları gibi bilgi ve belgelerin kamuoyuna açıklanması faydalı olacaktır” dedi.

Eğitim Müfredatının Değerlendirilmesi

TÜSİAD’ın yazılı açıklamasında, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitimin gerekliliklerini ne kadar karşıladığı kapsamlı şekilde tartışılmalıdır” denildi. Bilimin esas alınması, farklılıklara duyarlı olunması ve öğrencilerin potansiyellerini serbestçe gerçekleştirebilmesi için bir müfredatın hedeflenmesi gerektiği vurgulandı.

MEB Uyardı: Kalfalık Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgesi Dolandırıcılığı! MEB Uyardı: Kalfalık Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgesi Dolandırıcılığı!

Müfredatın Katılımcılığı ve Şeffaflığı

TÜSİAD, eğitim paydaşlarının müfredat hazırlık sürecine daha fazla dahil olması gerektiğini savundu. Ayrıca, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” başlıklı müfredat değişikliğinin askıda kalmaya devam etmesi ve eleştirilere açık olması gerektiğini belirtti. Katılımcılığın ve uzlaşının artırılması için sürecin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

TÜSİAD yeni eğitim müfredatını değerlendirdi

Eğitimin Öncelikli ve Ortak Meselesi

Eğitimin, toplumun en öncelikli ve ortak meselesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, müfredatın çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırması gerektiği vurgulandı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitimin önemine değinildi ve yeni nesillere yönelik eğitimin bilimsel temellerde, şeffaflık ve katılımcılıkla yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Eğitimdeki Hedefler ve Beklentiler

Ülkemizin eğitim sistemlerinin çağdaş uygarlık seviyesini aşması gerektiği vurgulandı. Bu amaçla, Cumhuriyet değerlerini ve demokrasi ilkelerini benimsemiş, bilim ve teknolojiye hakim, sosyo-duygusal becerileri gelişmiş, özgür düşünceli bireyler yetiştirmenin önemi üzerinde duruldu. Türkiye'nin geleceğinin belirleyici unsuru olan eğitim müfredatının, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yeniden ele alınması gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA