Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı, sanayi işbirliği projelerinde yapılan işlere ilişkin olarak genişletiliyor. Cumhurbaşkanı Kararı, konuya dair detayları içeren düzenlemeleri içeren bir Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sanayi İşbirliği Projelerinde Uygulama Usul ve Esasları Değişiyor

Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde önemli değişikliklere gidiliyor.

Dış ticaret istatistikleri açıklandı Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, gereken şartları sağlayan yüklenicilere artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Bununla birlikte, yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine ve 6 ayı geçmemek kaydıyla süre uzatımı da sağlanabilecek.

Kaynak: AA