Tarım Sigortaları Kanunu'na dayanarak alınan bir Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve Tarım Sigortaları Havuzu'ndan önemli bir adımı içeriyor.

Bakü-Tiflis-Kars hattında 1 milyon 470 bin ton yük taşındı Bakü-Tiflis-Kars hattında 1 milyon 470 bin ton yük taşındı

Risk Paylaşımı ve Reasürans Planı'na Göre Yapılan Düzenleme

Tarım Sigortaları Havuzu, 1 Ocak - 31 Aralık 2024 döneminde yapılan sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak ulusal ve uluslararası piyasalara transferi yapılamayan riskler için yeni bir düzenleme getiriyor. Bu düzenleme, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planı'na dayanıyor.

Hasar Prim Oranı Nasıl Belirlenecek?

Havuz tarafından akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin hasar prim oranı, belirlenen plana göre tespit edilecek. Özellikle, havuzun üzerinde kalan kısım için %80 ile %95 arasında bir oran belirlenirken, havuzun ve havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için %200 üzeri bir oran öngörülüyor.

Hangi Riskler İçin Destek Verilecek?

Münhasıran bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap hastalığı, ek hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşlarına ilişkin risklerde, yüzde 200'ü aşan kısımlar için tamamıyla hasar fazlası desteği taahhüt edilecek. Ayrıca, köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla ilgili risklerde de yüzde 200'ü aşan kısımlar için tamamıyla destek sağlanacak.

Hasar Fazlası Desteği Nasıl Sağlanacak?

Hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıktığında, belirlenen tutar Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden ilgili tertibe aktarılacak.

Yürürlük Tarihi ve Sonuç

Karar, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi ve Tarım Sigortaları Havuzu'nun faaliyetlerinde önemli bir adımı temsil ediyor.

Kaynak: AA