Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışanlar için önemli bir konu, Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ne en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Bu merkez, çalışanların rapor ücretleri ile ilgili merak ettikleri pek çok konuda destek sağlıyor. Rapor ücreti, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelen kişilere SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği olarak biliniyor.

Rapor Ücreti Nedir ve Nasıl Alınır?

  • Sigorta Prim Şartı: Raporun alındığı dönemden önce son bir yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir.

  • Sağlık Durumu ve Rapor: SGK tarafından yetkilendirilen bir hekim veya sağlık kurulu tarafından verilmiş bir istirahat raporunun bulunması gereklidir. Bir hekim, tek seferde en fazla 10 günlük rapor verebilir ve duruma göre rapor süresi uzatılabilir. Bir yılda tek bir hekim tarafından en fazla 40 günlük rapor yazılabilir. 40 günü aşan raporlar için SGK heyet raporu gereklidir, bu da altı ay süreyle geçerlidir.

  • Ödeme Miktarı: Rapor ücreti, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi olarak ödenir. Asgari ücretli bir çalışana göre günlük ödemeler, yatarak tedavide 333.38 TL, ayakta tedavide ise 444.50 TL civarındadır. Aylık kazançlar arttıkça bu miktarlar da değişir.

    Ticaret Bakanı Bolat dış ticaret verilerini değerlendirdi Ticaret Bakanı Bolat dış ticaret verilerini değerlendirdi
  • Hastalık ve Analık Halinde Ödemeler: Hastalık durumunda üç günden sonra ödemeler başlar ve hastalığın devam etmesi gerekir. Analık halinde ise doğum sonrası izin süresince iş göremezlik ödeneği alınabilir.

Kaynak: Haber Merkezi