Funda Yörük başkanlığındaki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin belediye hizmet alanını yap-işlet-devret modeliyle ticarete açmaya çalışma girişimine karşı uyardı.


Akdeniz Gerçek'e özel açıklama yapan ŞPO Antalya Şube Yönetimi, 6 Haziran 2024 günü belediye meclisinde 12. gündem maddesinde oy çokluğuyla alınan belediye hizmet alanının el değiştirmesine yol açacak plan değişikliği kararına itiraz etti. 

Hukukçulardan Muratpaşa planına itiraz: Yapı yoğunluğu rant uğruna arttırılamaz Hukukçulardan Muratpaşa planına itiraz: Yapı yoğunluğu rant uğruna arttırılamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya’da

ŞPO Antalya Şubesi'nce yapılan özel açıklamada 8 başlıkta tadilata itiraz edildi. Nazım imar planı yapılamadan yapılmak istenen plan değişikliğinin emsal oluşturmaması gerektiği vurgulandı. 
"Antalya İli Muratpaşa İlçesi Demircikara Mahallesi 12601 Ada 3 parselde yer alan mülkiyeti Muratpaşa Belediyesi'ne ait hizmet binasının bulunduğu alan mevcut imar planında belediye hizmet alanı iken yapılmak istenilen imar planı değişikliğinde aşağıda belirtilen durumlar tespit edilmiştir;
1-Toplam inşaat alanında artış yapılmaktadır.
2- Kamu hizmetine ayrılan alan; Ticaret alanı eklenerek alanın bir kısmı kamu hizmetinden çıkartılmaktadır.
3- Yükseklik 15 kata çıkartılarak, etrafıyla uyumsuz bir yapılaşma yaratılmakta ve kamu hizmeti daha dar bir alana hapsedilmektedir.
4– Mülkiyetin tamamen belediyede olduğu alanda ticaret alanı yaratılarak mülkiyetin el değiştirilmesinin önü açılmaktadır.
5-Taban alanı sınırlaması kaldırılması ile ticaretin tabanda yayılmasına olanak verilmektedir. İnsan yoğunluğu zaten fazla olan kamu alanına ticari üniteler ile insan yoğunluğunun daha da artması sözkonusu olup kamu güvenliğini de ortadan kaldıran bir durum yaratılmaktadır.
6- Planlama alanına getirilen yoğun ticarete ve yüksekliğe rağmen çevresel ilişkileri hiç dikkate alınmamış olup yapı yaklaşma mesafelerinin arttırması gerekirken 3 metre ve 5 metre şeklinde azaltılmıştır.
7- Belediye Hizmet Alanlarının (BHA)
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde tanımı şu şekildedir; Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alandır.
Bu durumda plan notu ile farklı bir kullanım fonksiyonu kararı getirilmesi yönetmeliğe ve kamu yararına aykırıdır.
8- Belediye Hizmet Alanlarının (BHA) bu şekilde ticariye dönüştürülmesinin önünü açmak; diğer kamu alanlarına örnek teşkil edeceği için kamusal alanların da eş değer alan aranmadan eksilmesine sebep olacaktır."
 

 

O plan tadilatı kabul edildi! Davalar yolda… O plan tadilatı kabul edildi! Davalar yolda…
 

Geçtiğimiz günlerde haberlerimizle gündeme taşıdığımız Muratpaşa Belediyesi’nin ekonomik krizi öne sürerek hizmet alanını ticarete açmasına ilişkin konuşan imar hukukçusu Fahrettin Köken ve yine hukukçu Cengizhan Gözköz karşı çıkmıştı ve ¨Öneriler kentin betonlaşması olgusunu gündeme getirmektedir¨ diyerek, yanlıştan dönülmesi çağrısında bulunmuştu. İki hukukçu da kararın yargıya taşınacağına ilişkin uyarı yapmıştı. 

Muhabir: Songül BAŞKAYA