Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 2005’te hizmet açılan hizmet binası bu kez de plan değişikliği ile gündemde yer aldı. Belediye hizmet alanını ticarete konu eden ve emsal artışı sağlayan, kat yüksekliğini 15 kata çıkaran plan teklifi Antalya gündeminde tartışılmaya açıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, “Burada imar planındaki vasıfla kısmi yeni vasıflar yükleyerek meclislerimiz uygun gördüğü takdirde yap-işlet-devret modeli ile bu işleri başarmak istiyoruz ve destekleriniz bekliyoruz” demesine ilişkin konuşan Antalya’nın tanınan imar hukukçusu Fahrettin Köken ¨Bu ve benzeri öneriler kentin betonlaşması olgusunu gündeme getirmektedir. Yapı yoğunluğunun rant uğruna arttırılmasına izin verilemez¨ şeklinde konuşarak konunun vahametine dikkat çekti. 

CHP Antalya İl Başkanı: Belediyeler kuşatma altında CHP Antalya İl Başkanı: Belediyeler kuşatma altında

¨ŞEHİRCİLİK İLKESİNE UYGUN DÜŞMEZ¨

3 Mayıs 2024 Cuma günü gerçekleştirilen mayıs ayı Meclisi’nde, belediye hizmet alanının imar planında değişiklik yapılarak yap-işlet-devret modeliyle değerlendirilmesi gündeme gelirken, İmar ve Planlama Komisyonu konuyu görüştü. Demircikara Mahallesi 12601 ada 3 parselde bulunan belediye hizmet alanına 1/100 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine göre farklı fonksiyonlar yüklenirken, 6 Haziran 2024’te gündemin 12’nci maddesi olarak Meclis’te görüşülecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya’da

Hukukçulardan Muratpaşa planına itiraz: Yapı yoğunluğu rant uğruna arttırılamaz

NAZIM İMAR PLANI OLMADAN OLMAZ!

Maddenin meclisten geçeceği öngörülürken, Muratpaşa Belediyesi hizmet binasının ranta açılma ihtimaline yönelik konuşan Fahrettin Köken ¨Belediye hizmet binası, 1/25000 ölçekli nazım imar planında konut yerleşim alanı içerisinde kalmaktadır. Bu alanda: konut, pansiyon, otel, akaryakıt istasyonu ve kamu hizmet yapıları gibi kullanımların yer alabileceği nazım imar planı. Ancak üst ölçekli nazım imar planında sayılan kullanımların tek bir parselde yer alabileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Belediye Hizmet Alanı içerisinde, ticaret, otel gibi ünitelerin yapılabilmesi için plan hiyerarşisi gereğince mutlaka nazım imar planı yapılması gerekir. Bu işlem de ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilebilir. Belediye hizmet binası olarak tahsis edilmiş bir parselde, ticaret, otel gibi kullanımların bir arada olması şehircilik ilkelerine uygun düşmez¨ dedi.

Belediye binası ticarete açılıyor Belediye binası ticarete açılıyor

“ÇÜRÜKSE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILSIN”

Fahrettin Köken, ¨Plan değişikliği önerisinde, yapı çekme mesafeleri 10 metreden 5 metreye düşürülmekte ve taban alanı katsayısı kaldırılmaktadır. Ayrıca, 0.80 emsal kaldırılarak toplam inşaat alanı 20 bin metrekareye çıkarılmaktadır. Bu ve benzeri öneriler kentin betonlaşması olgusunu gündeme getirmektedir. Yapı yoğunluğunun rant uğruna arttırılmasına izin verilemez. Mevcut yapının sağlam olmadığına, dayanım gücünün zayıfladığına, başka bir anlatımla çürük olduğuna ilişkin iddialar var ise bu durumda bilirkişi incelemesi yaptırılması ve alınacak rapora göre ayrıca işlem tesis edilmesi gerekir kanısındayım” dedi. 

¨CHP YIPRATILMIŞ OLUR¨

Köken, “Eğer, hukuka ve şehircilik ilkelerine uygun olmayan bu plan değişikliği belediye meclisince kabul edilir ise idari yargıda açılacak davalar sonucunda iptal edilir. En önemlisi, çevre değerlerine ve şehircilik ilkelerine özen gösteren CHP yıpratılmış olur¨ şeklinde açıklama yaptı. 

¨UMARIM YANLIŞTAN DÖNÜLÜR¨

Belediye hizmet binaları kamusal alanlar olduğunu savunan Antalya Barosu eski Başkanı, geçmiş dönem Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cengizhan Gököz, ¨Üst ölçekli planlarda belediye hizmet alanı olarak planlanan bir alanın ticarete dönüştürülmesi hukuka aykırı olacaktır. Görüşüm yanlış bir karar alındığı yönündedir. Umarım yanlıştan dönülür¨ dedi.

Muhabir: Tayfun Akyatan