Hükümet, kayıt dışı çalışan moto kuryelerin vergilendirilmesi için yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Ekonomim'in haberine göre, bu taslak ile moto kuryelerin gelir vergisi kapsamına alınmaları ama daha basit bir vergilendirme yöntemine tabi tutulmaları ve belirli bir gelir sınırına kadar sadece stopaj yoluyla vergilendirilmeleri öngörülüyor.

Trump'ın başkanlık şansı artınca 'ticaret savaşı' korkuları yeniden alevlendi Trump'ın başkanlık şansı artınca 'ticaret savaşı' korkuları yeniden alevlendi

Moto Kuryeler İçin Yeni Zorunluluklar

Moto kuryelerin Türkiye'de bir banka hesabı açtırmaları ve tüm gelirlerini bu hesap üzerinden tahsil etmeleri gerekecek.

Bankalar, bu hesaplara aktarılan gelirler üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacak. Yıllık brüt geliri 3 milyon lirayı geçmeyen moto kuryeler beyanname vermeyecekler, ancak 3 milyon lirayı aşan gelirler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekecek.

Düzenlemenin Beklenen Etkileri

2025 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, kayıt dışı çalışmayı azaltmayı, vergi gelirlerini artırmayı ve moto kuryelerin haklarını korumayı amaçlıyor.

Sektör ve Moto Kuryeler Üzerindeki Belirsizlikler

Düzenlemenin motokurye sektörünü ve moto kuryelerin gelirlerini ne kadar etkileyeceği henüz netlik kazanmış değil. Bazı motokurye temsilcileri düzenlemeye olumlu yaklaşırken, bazıları ise stopaj oranının yüksek olduğunu ve 3 milyon lira sınırının yetersiz olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi