Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni düzenleme ile Sermaye Piyasası Kanunu'nda kripto varlıklara yönelik önemli değişiklikler yapıldı. Kanun kapsamında, kripto varlıkların tanımları belirlenirken, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kripto varlık olarak ihraç edilebilmesi yetkisi verildi. Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerine ilişkin izin ve denetimlerde TÜBİTAK tarafından belirlenecek kriterler önemli rol oynayacak.

Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başladı Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başladı

Yeni düzenleme ile getirilen diğer başlıklar arasında, kripto varlıkların yatırımcı tazmin hükümlerine tabi olmayacağı, mali denetim ve bilgi sistemleri bağımsız denetiminin SPK tarafından ilan edilen kuruluşlar tarafından yapılacağı ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi için yetkili mercilerin karar alma yetkisi bulunuyor.

Yasanın Önemli Başlıkları:

 • Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesinde yetkili olacak.
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşlarına ve/veya faaliyete başlamalarına Kurulca izin verilebilmesi için bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında
 • TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aranacak.
 • Kurulca bankalara yükümlülük getirecek düzenlemeler için BDDK'nin görüşü alınacak.
 • Kripto varlıklar, yatırımcı tazmin hükümlerine tabi olmayacak.
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mali denetimi ve bilgi sistemleri bağımsız denetimi, SPK tarafından ilan edilen listede yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak.
 • Kurul, düzenlemede öngörülen hallerde doğrudan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini geçici durdurmaya yetkili olacak.
 • Kurul, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin internet aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildiğinde içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine karar verecek.
 • Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler kripto varlık hizmet sağlayıcılarınca yerine getirilecek.
 • İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.
 • Her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde 1'i SPK, yüzde 1'i de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir olarak kaydedilecek.
 • Zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içinde faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan 3 ay içinde tasfiye kararı alacaklarına dair bir beyan sunmak zorunda olacak.
 • Yurtdışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde sonlandıracak.
Kaynak: Haber Merkezi