Konya Beyşehir'de 90 m² daire icradan satılıktır. İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/206 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Mersin Anamur'da icradan satılık daire Mersin Anamur'da icradan satılık daire

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Konya İl, Beyşehir İlçe, EVSAT Mahalle/Köy, 362 Ada, 46 Parsel, 19 Nolu bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmaz 40609. Sokak No:2/19 adresinde konumludur. Beyşehir Belediyesine 100m, Beyşehir tarihi taş köprüsüne 550m, Beyşehir Devlet Hastanesine 1,5 km mesafede yer almaktadır. Satış konusu taşınmaz bulunduğu bölge konut ve işyeri fonksiyonludur. Taşınmazın bulunduğu bölgede zemin katlar ticari olarak kullanılmaktadır. Resmi kurumlara yakın konumludur. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Ulaşım özel araçla sağlanmakta olup otobüs duraklarına yakın konumdadır. Tapu durumu incelemesi: Beyşehir Tapu Müdürlüğünün dosyada yer alan 08.03.2023 tarihli 8110827 sayılı yazısı ve eklerine göre dava konusu taşınmazın tapu kayıt bilgileri; Ana taşınmaz tapuda Arsa niteliğinde kayıtlıdır. Ana taşınmazın yüzölçümü 369,58 m2 dir. Dava konusu taşınmaz Dördüncü Kat, 19 numaralı bağımsız bölümdür. Taşınmazın arsa payı 5/80 dir. Bağımsız bölüm niteliği meskendir. Tapu kayıtlarına göre taşınmaz tam hisse ile Mehmet oğlu Ruhi Karakaya adına kayıtlıdır. İmar durumu incelemesi; Beyşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.03.2023 tarih 523-973 sayılı evrakı ve eklerine göre; Dava konusu taşınmaz 1/1000 uygulama imar planı içerisinde bitişik nizam 4-6 kat konut ticari alanında kalmaktadır. Parsel üzerinde bulunan yapının 27.12.2011 tarihli ve 70 sayı numaralı yapı ruhsatı bulunmaktadır. İlgili taşınmazın 27.12.2011 tarihli ve 70 sayı numaralı yapı ruhsatı mevcuttur. Yapı ruhsatı ve kat planına göre, dördüncü katta yer alan 19 numaralı bağımsız bölüm mesken net 90,53 m2 kullanım alanına sahip olup | adet 4,95 m2 balkonu bulunmaktadır. Balkon dahil net kullanım alanı 95,48 m2 dir. Ana taşınmaz Betonarme olarak inşa edilmiştir. Ana taşınmaz giriş kapı demir doğrama olup merdiven ve hol duvarları sıva üzeri boyalıdır. Merdivenler mermer kaplama, korkuluklar alüminyum doğramadır. Bina da asansör bulunmaktadır. Ana taşınmazın ısı yalıtımı mevcuttur. Dördüncü katta yer alan 19 numaralı bağımsız bölüm mesken onaylı mimari projesine göre antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo ve wc-lavabo hacimlerinden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Daire Güney cephelidir. Keşif günü Daire içi görülememiştir. Konut nitelikli taşınmazlarda; alan, cephe sayısı, kat, yapı kalitesi gibi özellikler değere etki eden önemli faktörlerdir. Konu taşınmaza benzer yaş ve kalitedeki konut nitelikli taşınmazlar için taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan benzer nitelikli konut ünitelerinin satış değerleri araştırılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge, konumu , inşaat tarzı ve yapım kalitesi, alanı, yapı yıpranma payı, bulundukları muhitin şeref ve ehemmiyeti, ana cadde ve çarşı pazar ile olan irtibatları, taşınmazların şehir ve lokal noktalara olan mesafeleri, bölgedeki konumu çevredeki diğer gayrimenkullerin hâlihazır değerleri, emsallerinin alım - satım rayiçleri, bulundukları muhite göre alıcı bulup bulamayacağı, bulursa bile nispet derecesi gibi kıymet yükseltici ve kıymet düşürücü müspet menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak; değerine tesir edecek tüm etkenler ile günün ekonomik koşulları da nazara alındığında hâlihazır durumu itibariyle arsa payı dahil Dördüncü Kat 19 Numaralı Bağımsız bölümün Konya ili Beyşehir İlçesi Evsat Mahallesi 362 ada 46 numaralı parsel üzerinde bulunan yapının Zemin44. Katında yer alan 19 numaralı bağımsız bölümünün keşif tarihi itibari ile güncel değeri arsa payı dahil 1.200.000,00 TL (birmilyonikiyüzbintürklirası) olarak hesaplanmıştır.
İmar Durumu: Tapu kaydındaki gibidir.
Kıymeti: 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: 1- Yönetim Planı 14.06.2012

Kaynak: ilan.gov.tr