TEPAV bünyesinde gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, 2024 yılı için toplamda 1 trilyon 45 milyar TL'lik tasarruf potansiyeli bulunuyor. Ayrıca, alınacak önlemlerle 300 milyar 309 milyon TL'lik bir gelir artışı sağlanabileceği ifade edildi. Kamu maliyesinde yapısal reform alanlarına dair önerilerin de geliştirildiği belirtilirken, 2025-2027 dönemini kapsayan üç yıllık bir yapısal düzenleme öneri paketinin hazırlandığı bildirildi.

Kamuda 1 trilyon TL tasarruf ve 300 milyar TL ek gelir imkanı!

Potansiyel Tasarruf Alanları ve Gelir Artışları

Ekonomim dergisinde yer alan habere göre, yapılan çalışmada, uygulanacak ekonomik programın mali boyutunu güçlendirmeye yönelik olarak merkezi bütçe, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumlarını içeren alanlara yönelik tedbir önerileri ele alındı. Bu kapsamda, kısa dönemli mali tedbirler ve yapısal nitelikli tedbirler olmak üzere iki ana başlık altında çalışma yapıldı.

Dünya genelinde en pahalı pasaportlar hangi ülkelerde? Dünya genelinde en pahalı pasaportlar hangi ülkelerde?

Mali tedbirlerin potansiyel tasarruf ve gelir artışlarına etkisinin tahmin edildiği çalışmada, 2024 yılı için gösterge niteliğinde tedbir alanları belirlendi. Bu kapsamda, toplamda 1.045,6 milyar TL seviyesinde bir tedbir paketi büyüklüğünün tahmin edildiği ifade edildi. Bu tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda GSYH'ye oran olarak Merkezi Yönetim Bütçesi açığının 2024 yılında %8,3'ten %5,8'e düşeceği öngörüldü.

Kamuda 1 trilyon TL tasarruf ve 300 milyar TL ek gelir imkanı!

Maliye Politikasının Odak Noktaları

Gelecek süreçte maliye politikasının odağının bütçe disiplini, iç talebin kontrolü, enflasyon beklentilerinin düzeltilmesi ve TCMB'nin makul politika faizi patikası olduğu belirtildi. Buna karşın, bütçe disiplininin sağlanamaması durumunda TCMB'nin daha sıkı para politikası uygulayabileceği, nominal ve reel faizlerin yüksek düzeylerde seyredeceği ve enflasyonun düşürülmesinin Türk lirasının reel değerlenmesine bağlı olabileceği vurgulandı.

Kamuda 1 trilyon TL tasarruf ve 300 milyar TL ek gelir imkanı!

Tedbirlerin Seçimi ve Programın Başarısı

Tedbirlerin orta vadede büyümeyi en az olumsuz etkileyecek şekilde seçilmesi ve temel kamu hizmetlerinde aksamalara neden olmayacak bir program çerçevesinde tasarlanması gerektiği belirtildi. Programın başarısı için kamu harcama programlarının gözden geçirilmesi ve bütçe hazırlama sürecinin etkinleştirilmesinin kritik önemde olduğu ifade edildi.

Kamuda 1 trilyon TL tasarruf ve 300 milyar TL ek gelir imkanı!

Tamamlayıcı Rol

Ekonomik programın başarısının ikinci nesil reformların hayata geçirilmesine bağlı olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, Orta Vadeli Programda (2025-2027) yapısal reformlara ilişkin süreçlerin hızlandırılması bekleniyor. Kamu harcama programlarının gözden geçirilmesi, bütçe hazırlama sürecinin yapılandırılması, dış finansmana erişimde kalkınma ve yatırım bankacılığının yeniden ele alınması, kamu yatırım programının rasyonalizasyonu, KOİ projelerinin gözden geçirilmesi ve belediyelerde sermaye yatırım planı ve finansmanının kültürünün yerleştirilmesinin öne çıkan alanlar olduğu belirtildi. Bu gelişmeleri destekleyecek vergi reformları ile sosyal güvenlik sistemine yönelik mali yönetim reformlarının tamamlayıcı bir rol üstleneceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi