İşimizi iyi yapmak istiyoruz!

14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile basın açılaması yapan SES Antalya Şube Eş Başkanı Kenan Akkiraz, “Zorla çok hasta bakmak değil, her hastamıza ihtiyacı olan zamanı ayırarak çalışmak, işimizi iyi yapmak istiyoruz. Sınırsız muayene olmaz. Basamaklı sağlık sistemine geçilerek bu sorunun çözülmesini, randevu sisteminin delinmeden uygulanmasını istiyoruz” dedi.

İşimizi iyi yapmak istiyoruz!

İşimizi iyi yapmak istiyoruz!

14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile  basın açılaması yapan SES  Antalya Şube Eş Başkanı  Kenan Akkiraz, “Zorla çok hasta bakmak değil, her hastamıza ihtiyacı olan zamanı ayırarak çalışmak, işimizi iyi yapmak istiyoruz. Sınırsız muayene olmaz. Basamaklı sağlık sistemine geçilerek bu sorunun çözülmesini, randevu sisteminin delinmeden uygulanmasını istiyoruz” dedi.

 

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Eş Şube Başkanı Kenan Akkiraz, bir 14 Mart’ı daha maalesef bayram havasında kutlayamadıklarını söyledi. OHAL sürecinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle(KHK) binlerce sağlık emekçisinin haksız ve hukuksuz bir şekilde kamudan ihraç edildiğin hatırlatan Akkiraz, “Adil ve demokratik yargı usullerine uyulmadan gerçekleştirilen bu uygulamalar nedeniyle binlerce sağlık emekçisi ciddi sorunlar yaşamaktadır. Toplumsal dışlanma, maddi kayıplar gibi faktörler sağlık emekçilerinin yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu haksız uygulamaya dayanamayıp canına kıyanları geri döndürmek maalesef mümkün olmayacak. Yeni mağduriyetler yaşanmaması için OHAL’in kaldırılması ve çıkarılan KHK’lerin iptal edilerek işlerini kaybeden sağlık emekçilerinin işlerine geri dönmesi bu 14 Mart’taki öncelikli talebimizdir’’şeklinde konuştu.

 

SAĞLIKÇIYA YÖNELİK ŞİDDET

HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıkçıya yönelik şiddetin her geçen gün arttığını söyleyen Akkiraz, “Bir diğer önemli sorunda sağlıkta şiddettir. Meslektaşlarımız görevleri başında fiziki saldırılara uğramakta hatta katledilmektedir. Tüm ısrarlarımıza rağmen sağlıkta şiddeti önleyecek caydırıcı yasalar yapılmamıştır. Sağlık ortamındaki şiddet, sıklıkla hasta ya da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına yönelse de, aslında burada hedefin sağlık sistemi olduğu açık olarak görülebiliyor. Bu nedenle de, uygulanmakta olan sağlık politikalarını ele almadan gösterilecek hiçbir yaklaşım, sağlıkta şiddetin çözümüne yönelik etkili bir çözüm ortaya koyamayacaktır. Öte yandan, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yapılacak bir düzenleme, önleyicilik ve koruyuculuk işlevinin sağlanabilmesi için, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleşmesine olanak sağlamalıdır” şeklinde ifade etti.

 

HASTANELER TİCARETHANEYE

HASTALAR MÜŞTERİLERE DÖNÜŞTÜ!

AKP’nin 15 yıllık iktidar döneminde sağlığın hızla ticarileştiğini ve özelleştirildiğini söyleyen Akkiraz, “Hastaneler ticarethaneye, hastalar müşterilere dönüştü. Çok hasta bak da nasıl bakarsan bak felsefesi sağlık çalışanlarına dayatıldı. Biz bunlara isyan ediyoruz. Sağlık Bakanlığına, Hükümet’e bir kez daha sesleniyoruz; Zorla çok hasta bakmak değil, her hastamıza ihtiyacı olan zamanı ayırarak çalışmak, işimizi iyi yapmak istiyoruz. Sınırsız muayene olmaz. Basamaklı sağlık sistemine geçilerek bu sorunun çözülmesini, randevu sisteminin delinmeden uygulanmasını istiyoruz. Çalışırken geçinebilecek güvenceli ücret, emeklilikte hak ettiğimiz aylığı talep ediyoruz. Her düzey yöneticinin korku, baskı, yıldırma politikalarından vazgeçmesinin sağlanmasını istiyor, sağlık çalışanlarının köle olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz. Hakkımız olan ve yıllardır gasp edilmiş olan yıpranma payının artık bir an önce verilmesini talep ediyoruz. ‘Fiili Hizmet Zammı Yasa Tasarısı’ ve sağlıkta şiddetle ilgili Türk Ceza Kanunu’na bir madde eklenmesi taleplerimizi yükseltiyoruz. Herkese eşit, nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti, hekimler ve sağlık çalışanları için iş, gelir, gelecek ve can güvencesi için 14 yıldır uygulanan sağlık politikalarına HAYIR diyoruz” dedi. DENİZ TOPKAYA


Yorum Yap