Basınımızı kontrol etme girişimi veya disiplin altına aşma çalışmaları kapsamında dillendirilen yaptırımları protesto etmeyen basın kuruluşu kalmadı. Akdeniz Gerçek gazetesi ön sayfayı siyah beyaz yayınlayarak alınan kararları protesto etti.

Alınan kararlarla, resmî kurumların gazete abonelikleri, tanıtım reklamı, ilanı gibi katkıları bitti. Gazetelere sansür gibi veya talimat gibi, eski yıllarda muhatap olduğumuz zorluklarla dolu bir durumun günümüzde de ortaya çıkacağını düşünmekteyim.

Tüm olumsuz şartlara ve baskılara rağmen, gazetecinin direnerek mesleğinin gereklerinden taviz vermeden çalışacağına inanıyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi, asılsız ve belden aşağı şişirme haber ve yazıların olmayacağına inanıyorum. Benim yazılarımda de hep  bilgi olacak, fikir ve gerçekler olacaktır.

Gazetecilik; haber gizleme sanatı değil, haber verme zanaatıdır. 

Gazetecilik, devletin, başbakanın, komutanın, emniyetçinin, bürokratın, patronun, ilan verenin yaz dediğini yazma, yazma dediğini yazmama işi değildir. Kamu yararı ve halkın bilgilenme hakkı için gerçekleri arama, gerekirse onların hepsine inat hakikati yazabilme işidir. 

Gazetecilik; sadece resmî belge, kontrollü demeç, kâtiplik etme işi değil, didikleme, kurcalama, açığa çıkarma, soru sorma, perde arkasını bulma, gizliliği yarma, müsaade edilenden daha fazla hakikate ulaşma gayretidir. 

Gazetecilik; güçlü konumda bulunanların sözünü dinleme uysallığı değil, daha ziyade güçsüzlerin sesini duyurma ve hakikati İletme görevidir.

Ben köşemde, suiistimalleri suiistimalcileri, ikiyüzlüleri, topluma zararlı işler yapanları, geçmişi süfli olanları, yanlış ve hata yapanları yazmayı görev bilirim.

Benim köşem, hiçbir karanlık gücün, karanlıklarda gezinenlerin, maskelerle gizlenenlerin köşesi olmayıp, yalnızca gerçeklerin köşesidir.

HESABI TEMİZ OLANIN, MUHASEBEDEN KORKUSU OLMAZ