Aksaray Merkez'de mahkemeden satılık 766 m² arsa Aksaray Merkez'de mahkemeden satılık 766 m² arsa

Bitlis Beşminare'de 5160,11 m² arsa icradan satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/29 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Taşınmaz Bitlis İli Merkez ilçesi Beşminare Mahallesinde bulunmakta olup, tapuda 1056 Ada 12 Parselde kayıtlıdır. Taşınmazın yüzölçümü 5.160,11 m² olup, taşınmaz arsa vasfındadır. Taşınmaz Kührevi Türbesine 270 metre, Yusufiye Medresesine 300 metre, Dideban Okuluna 400 metre mesafede bulunmaktadır. Taşınmaza toplu ulaşım araçları ve özel araçlarla ulaşım sağlanamamaktadır. Taşınmaza ulaşım zor olup, bulunduğu bölge engebeli ve yaya olarak ulaşımı da zordur. Taşınmazın bulunduğu bölgede altyapı çalışmaları tamamlanmamış olup, bölge mera fonksiyonlu gelişmiştir. Taşınmazın çevresinde benzer özellikli boş parseller bulunmaktadır. Parsel geometrik açıdan amorf, topografik açıdan eğimli yapıdadır. Parselin doğu cephesinde bulunan, henüz açılmamış,12 metrelik imar yoluna yaklaşık 75 metre, güney cephesinde bulunan, henüz açılmamış,7 metrelik imar yoluna yaklaşık 80 metre cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz imar paftasına göre; parsel ''konut alanı'' olarak planlanmıştır. Parselin yapılaşma koşulu E=1.20, Yençok=12.50 şeklindedir. Taşınmazın bilirkişilerce tespit edilen muhammen bedeli 744.243,00-TL dir. Taşınmaz dosyamız borçlusu adına kayıtlı tam hissesi ile satılıktır.
Adresi : Beşminare Mahallesi 1056 Ada 12 Parsel Bitlis/Merkez
Yüzölçümü : 5.160,11 m2
İmar Durumu : Güncel kayıtlarda olduğu gibidir.
Kıymeti : 744.243,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Güncel kayıtlarda olduğu gibidir.

Kaynak: ilan.gov.tr