Isparta Merkez'de mahkemeden satılık 1.730 m² tarla Isparta Merkez'de mahkemeden satılık 1.730 m² tarla

Adana Seyhan'da 3.477 m² arsa icradan satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/260 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : ADANA ili, SEYHAN ilçesi, SARI HAMZALI M. 13180 Ada 7 Parsel No. Arsa Niteliğindeki taşınmaz tam hisseyle tapuya (1/1) kayıtlıdır. Yüzölçüm: 3.477,10
Adana 7. İcra Hukuk Mahkemesi Esas No.: 2023/431 Karar No.: 2023/645 "Adana ili, Seyhan ilçesi, Sarıhamzalı mah. 13180 ADA, 7 nolu parselde kayıtlı taşınmazın arsa bedeli dahil rayiç değerinin 13/07/2023 tarihi itibariyle 26.987.416,514 TL olduğununtespitine, "kesin olmak üzere karar verilmiş olup bilirkişi raporu ile tespit olunan özellikleri: Taşınmaz Seyhan Tapu Müdürlüğünün 20.09.2023 - tarih ve 198641 sayılı resmi senet ekindeki tapu kaydından anlaşılacağı üzere taşınmaz Adana ili, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı Mahallesi 13180 ada 7 nolu parselde kayıtlı olup, 7 nolu parselin alanı 3477,10 m2'dir. Bu taşınmazın zemin tipi ana taşınmaz ,ana taşınmaz niteliği ise arsadır. Söz konusu taşınmazın tamamı borçlu adına tapuya kayıtlıdır. Adana ili, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı Mahallesi 13180 ada 7 nolu parsele ait imardurümüile ilgili olarak , Seyhan Belediyesinde yapılan incelemede; , Sarı Hamzalı Mahallesi 13180 ada 7 nolu parselinin imarının E-2,00 yoğunluklu yapı nizamı, Yençok- 24,50 m olduğu tespit edilmiştir.Dava konusu taşınmaz, Adana ili, Seyhanilçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 13180 ada 7 nolu parselde kayıtlı olup, 7 nolu parselin alanı 3477,10 m2'dir. Söz konusu taşınmaz Sarıhamzalı Mahallesi 47011 Sokak No: 6, Seyhan-Adana adresinde bulunmaktadır. Taşınmaz Turhan Cemal Beriker Bulvarının 490 m güneyinde bulunmaktadır. Kamyoncular Sitesinin 550 m kuzey-doğusunda bulunmaktadır. Belediyenin ve diğer kuruluşların tüm hizmetlerinden yararlanıyor olması, taşınmazın çevresinde çeşitli işyerlerinin olması, çevresinde sanayi kuruluşlarının olması gibi özellikleri taşınmazın değerine etki eden vasıf ve unsurlardır. Belediyenin ve diğer kuruluşların tüm hizmetlerinden yararlanıyor olması, taşınmazın çevresinde çeşitli işyerlerinin olması, çevresinde sanayi kuruluşlarının olması gibi özellikleri taşınmazın değerine etki eden vasıf ve unsurlardır.A harfi ile gösterilen 2 KATLI BİNA;Zemin ? : Taşınmaz zemin kat 2 bölmeden oluşmakta olup, zemin katın yerleri seramik, duvar kısmen 1 m fayans, kalan kısmı plastik botadır. Söz konusu taşınmaz mahallinde yapılan ölçümde zemin kat 650 m2 brüt oturum alanlıdır.1.Kat: 1.katın yerleri karo duvar plastik boyadır. Söz konusu taşınmaz mahallinde yapılan ölçümde 1.Katın 650 m2 brüt oturum alanlıdır. Ayrıca 2 katlı binanın üzerinde sundurma bulunmakta olup, sundurmanın alanı 650 m2 dir. B VE CHARFİ İLE GÖSTERİLEN TEK KATLI BİNA ;Taşınmaz üzerinde yukarıda resimde görüldüğü üzere B ve C harfi ile gösterilen tek katlı 2 adet Prefabrik sistemde yapılmış tesis - binası bulunmaktadır. Taşınmaz Prefabrik sistemde inşa edilmiş olup, kolon taşıyıcı elamanları betonarme, zemini seramik kaplı, duvarlar sıvalı ve plastik boyalı olup, çatı prefabrik kiriş üzeri atermit kaplıdır. B harfi ile gösterilen taşınmazın çatı döşemesi olan atermitin kırılmış olduğu, binaların birinde yangın hasarı olduğu görülmektedir. C harfi ile gösterilen binan atölye olarak kullanıldığı tespit edilmiş olup, taşınmazın her biri 434 m2 brüt alanlıdır. D HARFİ İLE GÖSTERİLEN SUNDURMA;BveC harfi ile gösterilen binaların güneyinde 450 m2 alanlı sundurma bulunmaktadır. Adres: Sarıhamzalı Mah. 47011 Sokak , 01110 Seyhan/Adana
İmar Durumu: Bilirkişi raporu ile "E: 2,00yoğunluklu yapı nizamı, Yençok= 24.50 m." olarak tespit edilmiştir.
Kıymeti : 26.987.416,514 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında; Beyan-02/05/2011-12847; Krokisinde A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,Y,Z, A1,B1,C1,D1,E1,F1, G1,H1,I1,J1, K1,L1,M1,N1, O1,P1,R1,S1 harfleri ile gösterilen yapılar mevcuttur.
Beyan-02/05/2011-12847; Krokisinde A, B, C, D, E harfleri ile gösterilen yapılar mevcuttur.
Beyan-02/05/2011-12847; Krokisinde E harfi ile gösterilen yapı yola 17.76 m2.tecavüzlüdür.
Beyan-02/05/2011-12847; Krokisinde S harfi ile gösterilen yapı 12244/2 no.lu parsele 20.97 m2.tecavüzlüdür.
Mevcut durum Mahkeme dosyasına ibraz olunan bilirkişi raporu ile tespit olunmuş olup ŞERHLERLE BİRLİKTE TESCİL EDİLECEKTİR. TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

Kaynak: ilan.gov.tr