Adana Seyhan'da 105 m² 3+1 daire icradan satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:,

Kocaeli Kandıra'da mahkemeden satılık 1377 m² arsa Kocaeli Kandıra'da mahkemeden satılık 1377 m² arsa

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1140 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: ADANA İli, SEYHAN İlçesi, ÇINARLI Mh. 384 Ada 92 Parsel -/3.Kat/-/ 26 B.B.No.lu MESKEN niteliğinde tam hisseyle (1/1) kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Arsa Pay/Payda: 30/966-Ana Taş.Yüzölçüm: 527,88
Taşınmazın Özellikleri ve Değerlendirilmesi:
Taşınmaza ulaşım; Ziyapaşa Bulvarı ile Turhan Cemal Beriker Bulvarının kesiştiği ışıklı kavşak referans alınırsa Ziyapaşa Bulvarı üzerinde güney istikametinde ilerlenir. Yaklaşık 150 metre ilerde yolun sol tarafında konumlu taşınmaza ulaşım sağlanmış olur.Sosyo ekonomik yönden orta ve yüksek gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Ticari faaliyetler taşınmazın üzerinde bulunduğu Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki binaların alt katlarında yürütülmektedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir.
Kıymet taktiri yapılan taşınmazın yer aldığı ''1 bodrum, 1 zemin 1 asma kat 7 normal katlı '' nitelikli ana gayrimenkul, Adana İli Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi 384 Ada 92 nolu parselde, 527,88 m² yüzölçümlü olup parsel alanı üzerindeki ana yapı ayrık nizam 4/A yapı sınıfında betonarme karkas yapı tarzında projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazında içinde bulunduğu ana yapı parsel sınırlarında konumludur. Seyhan Belediyesinde incelenen 11.03.1976 onay tarihli mimari projesine göre ana yapı bodrum kat + zemin kat + asma kat + 7 normal kat + Çekme kat olmak üzere toplam 11 kattan oluşmaktadır. Vaziyet planında blok girişi belirtilmemiş olup kat planları ile vaziyet planı çakıştırılarak ana bina girişi güney cepheden verilmiş olduğu tespit edilmiştir. Ana yapının bodrum katında; 1 bb nolu düğün salonu, sığınak, kazan dairesi ve ortak alanlar, zemin katında apartman girişi, 10 adet dükkan, ortak alanlar, asma katta; 7 adet büro, kapıcı dairesi, ortak alanlar, diğer normal katların her birinde 3’er adet bağımsız bölüm numaralı mesken ve çatı katında 1 adet mesken olmak üzere ana yapıda toplam 40 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.
Değerleme konusu 8 (Tapuda 26) nolu bağımsız bölüm 11.03.1976 onay tarihli mimari projesine göre zemin kat güney cepheden sağlanan ana yapı girişine göre üstte veasansör çıkışına göre sağ karşı tarafta yer almakta olup güney ve batı olmak üzere iki cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık net:90m², brüt 105 m² olup; salon, mutfak, 3 oda, banyo, antre-hol, wc ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın katı, kattaki konumu, alan (büyüklük) olarak onaylı mimari projesine uygun olduğu, mimari olarak güney cephedeki balkon alanları yatak odaları alanına dahil edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu sorgulamasında Hasarsız olarak kayıt altına alındığı gözlenmiştir.
Değerleme konusu taşınmazın mutfak, salon ve oda zeminleri parke ve seramik döşeli, ıslak hacim duvarları fayans döşelidir. Duvarları saten boyalı, dış kapısı demir korumalı ahşap kapı ve iç mekan kapıları mobilya kapı, pencereleri pvc doğramadır. Mutfak dolapları hazır mutfak olup mutfak tezgahı granit mermerdir. Taşınmazda ısıtma kombi ile sağlanmaktadır.
Açık adresi: Çınarlı Mahallesi, 61010 Sokak, ŞanAprt. No:1, Kat:3, D:8 Seyhan /Adana
İmar Durumu:Seyhan Belediye Başkanlığı Emlak Müdürlüğü İmar Müdürlüğü 262148 sayılı yazısı ile " 92 parsel ön bahçesiz 9 katlı yapılaşma koşullarında sıra ticaret alanı olarak planlanmış olup 18/8/1976 tarih 2/36 sayılı ruhsat kaydı bulunmaktadır." bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR,Hisse Üzerinde: Adana 6.Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/1091 Esas sayılı Mahkeme müzzekeresi ile, 02/9/2021- 59320 İhtiyati Tedbir Şerhi mevcuttur.
Tedbirin taşınmazın cebri icra yoluyla satışına engel olup olmadığı dosyasından sorulmuş verilen cevabı yazı ile “mahkememizce konulan tedbir şerhlerinin davanın reddine karar verilmesi sebebiyle kaldırıldığı ” bildirilmiştir.
Taşınmazın ihale edilmesi halinde “Satış tarihi itibariyle şerh mevcut ise Şerhi koyduran Mahkemenin cevabi yazısı tescil belgesine ekli olarak ihale alıcısına verilecektir. Bu yazıya rağmen tescili yapacak kurum ile tescil hususunda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk halinde Dairemizce yapılacak bir işlem mevcut değildir, tedbirin kaldırılması ve tescilin kayıtlara işlenmesine dair tüm dava ve işlemler ihale alıcısına ait olacaktır.”

Kaynak: ilan.gov.tr