Ankara Polatlı'da icradan satılık 2.870.741 m² tarla Ankara Polatlı'da icradan satılık 2.870.741 m² tarla

Zonguldak Kozlu'da 2886 m² tarla icradan satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/86 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: Taşınmazın Özellikleri: Zonguldak İli, Kozlu İlçesi, Aşağıçayır Köyü, Namazlık Mevkii, 113 Ada 2 Parsel nolu taşınmaz. İli İlçesi Köyü Mevki Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü (m²) Zong.Kozlu Aşağı Çayır Namazlık Namazlık 131 2 Tarla 2.886,36 113 ada 2 parsel: Taşınmaz düz, toprak yapısı itibariyle orta derin (20-50 cm) olup killi-tınlı bir yapıya sahiptir. Taşınmazın üzerinde her hangi bir kültür bitkisi yoktur. Ada/Parsel Eğimi % Obj.Değ. % Verimi Derinlik (cm) Drenaj Erozyon Taşlılık 113/2 Düz 40 Orta 20-50 Az Yok Yok Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) M² değeri (TL/m²) Ağaç değeri (TL) Taşınmazın Değeri (TL) BİNA değeri (TL) TOPLAM DEĞER (TL) 113 2 2.886,36 125,10 - 361.084,00 441.210,00 802.294,00 113 Ada 2 Parsel nolu taşınmazın özellikleri : Üçgen parsel şeklindedir. Çevresi biriket duvarla çevrilidir. Yol-su-elektrik gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Tarla vasfını taşımaktadır. Yüzölçümü 2.886,36m²’dir. Hemen yanından araba yolu geçtiğinden trafik yönünden ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. açık besi alanı-samanhane-doğal bitki örtüsü bulunmaktadır. Keşif tarihi itibariyle borçlu S***** A***** tarafından Besi Çiftliği olarak kullanılmakta olduğu görülmüş olup, kısmi faaliyette bulunduğu gözlenmiştir. Mülkiyeti tam hisse olarak S****** A*****’e aittir.113 Ada 2 Parsel nolu taşınmaz üzerinde yer alan açık besi alanı : Zemin döşemesi beton, üzeri saç eternit kaplıdır. Yan tarafları açık vaziyettedir. Kat yüksekliği standartların üzerindedir. Brüt alanı 63.50mt. x 11.70mt.= 743.00m²’dir.Keşif tarihi itibariyle değeri; 743.00m² x 1.320,00.-TL./m2 x 0.70x 0.50= 343.266,00.-TL. dır. Taşınmaz üzerinde yer alan samanhane : Tek katlıdır. Biriket yığma kargir yapı tarzında inşaa edilmiştir. Üzeri kiremit çatı örtülü, dış cephesi kısmen saç eternit kaplı, kısmen sıvalı-boyalı vaziyettedir. Brüt inşaat alanı 13.10mt.x8.10mt.= 106.00m²’dir.Değeri; 106.00m² x 1.320,00.-TL./m2 x 0.70) = 97.944,00.-TL. dır. 113 Ada 2 Parsel nolu tarla, tek katlı açık besi alanı, tek katlı saman hanenin keşif tarihi itibariyle serbest piyasa toplam rayiç değeri 802.294,00.-TL.dır. Adresi : Zonguldak İli Kozlu İlçesi Aşağıçayır Köyü 113 Ada 2 Parsel Kozlu / ZONGULDAK Yüzölçümü : 2.886,36 m² Arsa Payı : 1/1 İmar Durumu: Satış ilanındaki gibidir. Kıymeti : 802.294,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: 3303 SAYILI KANUNUN3.MADDESİ GEREĞİNCE,İDARENİN VE RUHSAT SAHİPLERİNİN MADENARAMA VE İŞLETME FALİYETLERİNE MÜDAHALE EDİLEMEZ VE BUNDAN DOĞACAK ZARARLARDAN MÜLKİYET HAKKINA DAYANILARAK BİR HAK VE TAZMİNAT İDDİASINDA BULUNULAMAZ.

Kaynak: ilan.gov.tr