Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar: 'Köy Enstitüleri özgün bir eğitim deneyimi sunuyor' Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar: 'Köy Enstitüleri özgün bir eğitim deneyimi sunuyor'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir programda İstanbul'daki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Özvar, İstanbul'un ekonomi, kültür, sanat ve turizm merkezi olduğunu ve Türk yükseköğretim sisteminde de önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

İstanbul'da bulunan 61 yükseköğretim kurumunda 1,5 milyonun üzerinde öğrencinin eğitim aldığını belirten Özvar, şehirdeki üniversitelerin hem öğrencilere kaliteli eğitim imkanları sunarak hem de ülkenin bilimsel, kültürel, ekonomik, sosyal ve sanatsal gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Mikro Yeterliliklerin Kredilendirilmesi

Özvar, yükseköğretim ve sektörler arasında dönüştürücü bir etkiye sahip olması beklenen mikro yeterlilikler konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Yükseköğretim Alanı standartlarına uyumlu prosedürleri belirlemek için tüm paydaşlarla çalıştıklarını belirten Özvar, mikro yeterliliklerin kredilendirilmesi sürecini yakın bir zamanda başlatmayı planladıklarını dile getirdi.

Öğrencilere katkı sağlamayan programları sistemden çıkartarak daha fazla istihdam odaklı programları devreye soktuklarını belirten Özvar, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri gibi yeni programların da bu dönüşümün bir parçası olduğunu vurguladı.

Yükseköğretimde Nitelik Artışı

YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde kalite odaklı yaklaşımın bir sonucu olarak, yeni lisansüstü programların açılması ve mevcut programların devam edebilmesi için belirlenen yeni şartları üniversitelerle ve kamuoyuyla paylaştıklarını açıkladı. Özellikle "akreditasyon" ve "nitelikli yayın" şartlarının getirilmesine dikkat çeken Özvar, bu adımların yükseköğretim sisteminin niteliğini daha da artırma amacıyla attıkları adımlarla uyumlu olduğunu vurguladı.

Uluslararasılaşma ve Rekabet

Özvar, uluslararasılaşmanın YÖK'ün önceliklerinden biri olduğunu belirterek, üniversitelerin uluslararası görünürlüklerini artırmaları için teşvik ettiklerini ifade etti. Özellikle gelecekte artacak olan küresel rekabet ortamında üniversitelerin rekabete hazır olmasının önemine dikkat çeken Özvar, öğretim elemanlarının uluslararası yayınlar yapmasının ve uluslararası projelerde yer almasının büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi