İşçinin iddialarını destekleyen kanıtların incelendiği Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şu karar verilmiştir:

Meteoroloji açıkladı: Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji açıkladı: Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

"Dosya içeriğindeki tanık ifadeleri, e-posta yazışmaları ve davacının psikolojik tedavi gördüğüne dair raporlar ile tıbbi belgeler dikkate alınarak olayların kronolojik sıralaması incelenmiştir. Davacının, işveren tarafından sürekli aşağılandığı, görev tanımı dışındaki işleri zorla yaptırıldığı, hedeflerin tutturulmaması halinde işten çıkarılacağı yönünde tehditler aldığı, bu tür davranışlar nedeniyle sağlığının olumsuz etkilendiği ve psikiyatrik tedavi gördüğü, dolayısıyla işyerinde psikolojik tacize ve baskıya maruz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple, davacının kişilik haklarına yönelik ciddi ihlallerin yaşandığı ve bu nedenle manevi tazminata hak kazandığı açıktır.

Bu bağlamda, davacının manevi tazminat talebinin reddedilmesi yerine kabul edilmesi gerektiği ve uygun miktarda tazminata hükmedilmesi gerektiği açıktır. Dolayısıyla, Dairemizce manevi tazminat talebinin kabul edilmesine ve uygun miktarda tazminatın ödenmesine karar verilmiştir."

Kaynak: İHA