Bolu Paşaköy Mahallesi'nde icradan satılık 499 m² arsa Bolu Paşaköy Mahallesi'nde icradan satılık 499 m² arsa

Yalova Termal'de 85 m² daire icradan satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1064 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yalova İl, Termal İlçe, GÖKÇEDERE Mahalle/Köy, 105 Ada, 1 Parsel, C/2.BODRUM/-/2 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz borçlu adına tam hissedir.Taşınmazların mahallinde ve Termal Belediyesi' nde yapılan incelemelerde yeni yapı ruhsat tarihi olan 12.12.2013 tarihi itibariyle başlayan inşaat faaliyetlerinin uzun zamandır durduğu, yapıların karkas durumda olduğu, uzun zamandır kullanılmamaktan kaynaklı tamamlanmış kısımların ise deformasyona uğradığı tespit edilmiş, söz konusu durum kıymet takdirinde dikkate alınmıştır.Termal Belediyesi İmar Müdürlüğüne göre; taşınmazın 1/1000 ölçekli Termal Belediyesi Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20, Hmax: 9.50 metre yapılaşma şartları altında "Konut" alanında kaldığı tespit edilmiştir. A2 Blok 20, 21, 22, 23 ile C Blok 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15 ve 16 Nolu Bağımsız Bölüm adresinde bulunan keşfe konu taşınmazların konumlu olduğu ana taşınmazın hali hazırda inşaat seviyeli, karkas durumda olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu ana gayrimenkul tapu kayıtlarında 2.793,02 m? yüzölçümlü, 105 Ada 1 Parsel üzerinde yer alan A1, A2, B ve C bloklardan oluşan betonarme binalar ve arsasıdır. A2 Blok; 3 Bodrum * Zemin * 2 Normal * Çatı katı, B Blok; 6 Bodrum * Zemin * 1 Normal kat, C Blok; 4 Bodrum * Ara Kat, Zemin * 1 Normal Kat olarak inşa edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre; A2 Blok, bodrum katında sığınak, alt zemin katında 4 adet dükkan, 1 cafe ve hol hacimlerinden, ara katında 6 otel odası ve koridor hacimlerinden, zemin kat, 1. Ve 2. Normal katlarında 6 şar adet otel odası ve hol hacimlerinden, çatı katında 4 adet depo, restaurant, mutfak ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. C Blok; 4. Bodrum katında 4 masaj odası, 2 cilt bakım odası, kat holü ve fitness salonu hacimlerinden, ara katında kat holü hacimlerinden, 3. Bodurm kat, 2. Bodrum kat, 1. Bodrum kat, zemin kat, 1. Ve 2. Normal katlarında 4 balkon, 2 salon, banyolar ve odalar hacimlerinden oluşmaktadır. Ana gayrimenkul üzerinde bloklar inşaat aşamasında olup yaklaşık 4 yıldır herhangi bir inşai faaliyetin yapılmadığı bilinmektedir. A2 numaralı blokta 27, C blokta ise 16 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.A2 Blok 23 nolu bağımsız bölüm projesinde 60 m kapalı alanda salon*mutfak, 2 adet oda ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır. A2 Blok 20 ve 21 nolu bağımsız bölümler projelerinde normal katlarında 59 m2 alanda salon*mutfak, oda ve banyo hacimlerinden, çatı katında 76 m alanda salontmutfak, oda, 2 adet banyo ve 30 m alanda teras hacimlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümler 135m kapalı, 30m açık kullanım alanına sahiptir.A2 Blok 22 nolu bağımsız bölüm normal katında 80 m alanda salon*mutfak, 2 adet oda, 2 adet banyo hacimlerinden, çatı katında 100 m alanda salon*mutfak, 2 adet oda, 2 banyo ve 30 m alanda teras hacimlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölüm 180 m kapalı, 30 m açık kullanım alanına sahiptir. C Blok 2, 5, 8 ve 14 numaralı bağımsız bölümler projelerinde 80 m kapalı alanda salon, mutfak, 2 adet oda ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır.C Blok 3, 9 ve 15 numaralı bağımsız bölümler projelerinde 90 m kapalı alanda salon, mutfak, 2 adet oda, banyo ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır.C Blok 4, 7, 13 ve 16 numaralı bağımsız bölümler projelerinde 85 m kapalı alanda salon, mutfak, 2 adet oda ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazlara; inşaat seviye durumları, uzun zamandır kullanılmıyor olmamaları, hali hazırdainşaat faaliyetlerinin devam etmiyor olması dikkate alınarak kıymet takdiri yapılacaktır. arsa payı değeri takdir edilecektir. Mahallinde yapılan incelemelerde zeminlerin beton, duvarların tuğla seviyeli olduğu, pencerelerin ve camların montajının yapıldığı, asansör hacminde montaj işlemlerinin ve gerek kat holü, kat sahanlıkları gerekse dairelerin içerisinde herhangi bir ince işçiliğin yapılmadığı tespit edilmiştir. Teras hacimleri şerefiye olarak dikkate alınmıştır.Taşınmaza yakın mesafede Termal Belediyesi,Kaymakamlık, Meslek Yüksekokulu gibi belirgin yapılar ve Orta,Üst gelir grubuna hitap eden 3 ve 4 katlı ticaret+konut fonksiyonlu gelişim gösteren bölge, tüm alt yapı olanaklarından faydalanmakta olup ulaşım imkanları iyi durumdadır.
Adresi : Gökçedere 105 Ada 1 Parsel Termal / YALOVA
Yüzölçümü : 2.793,02 m2
Arsa Payı : 142/10000
İmar Durumu: Termal Belediyesi İmar Müdürlüğüne göre; taşınmazın 1/1000 ölçekli Termal Belediyesi Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20, Hmax: 9.50 metre yapılaşma şartları altında "Konut" alanında kaldığı tespit edilmiştir.
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.0
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:

Kaynak: ilan.gov.tr