Antalya'daki Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda tenteler temizleniyor Antalya'daki Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda tenteler temizleniyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan bir geleneğin önemli bir parçası olan vakıf bedduası, vakıflara zarar vermek isteyenleri caydırmak için kullanılan bir uygulama. Günümüze kadar gelen Sultan 2.Bayezid, Hazine Vekili Hafız İsa Ağa, Pertevniyal Valide Sultan, Kanuni Sultan Süleyman vakıf bedduaları şöyle...

Sultan 2. Bayezid

Sultan 2.Bayezid Vakıf Bedduası Nedir?

1495 yılında Sultan 2.Bayezid'in vakfiyesinde yer alan beddua, vakıfların değiştirilmesini, bozulmasını veya başka bir şekilde zarar görmesini isteyenleri korkutmak amacıyla kullanılmıştır. Bu vakfiyede, vakfın şartlarının değiştirilmesinin veya iptal edilmesinin günaha yol açacağı ve Allah'ın günahkarları cezalandıracağı belirtilmiştir.

'Sultan, emir veya herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, başka hâle getirmek, iptal etmek, işlemez hâle getirmek, ihmal etmek ve değiştirmek helal olmaz. Kim onun şartlarını değiştirir veya iptal ederse haramı üstlenerek günaha girmiş olur. Günahkârların alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün, Allah onların hesabını görsün. Cehennemde zebaniler onları denetlesin. Allah’ın hesabı hızlıdır. Kim bunları işittikten sonra, vakfı değiştirirse, onun günahı, değiştirenler üzerinedir. Kuşkusuz Allah, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez.'

Hazine Vekili Hafız İsa Ağa Vakıf Bedduası Nedir?

1818 yılında Hazine Vekili Hafız İsa Ağa'nın vakfiyesinde de benzer bir beddua bulunmaktadır. Bu vakfiyede, vakıf gelirini haksız olarak kullananların dünya ve ahirette mutluluk bulamayacakları belirtilmiştir:

'Vakıf gelirini haksız olarak yiyenler, dünya ve âhirette mutluluk yüzü görmesinler.'

Pertevniyal Valide Sultan

Pertevniyal Valide Sultan Vakıf Bedduası Nedir? 

1872 yılında Pertevniyal Valide Sultan'ın vakfiyesinde ise vakfın değiştirilmesine veya bozulmasına yönelik bir teşebbüsün ciddi sonuçları olduğu vurgulanmıştır. Bu vakfiyede, vakfın değiştirilmesi veya bozulmasına neden olanların Allah'ın gazabına uğrayacakları ve dünya ve ahirette sıkıntı çekecekleri belirtilmiştir:

'Şâyet bir nice zaman sonra vakfı değiştirmeye, bozmaya temayül eden olursa veya vakfın bozulmasına sebep olursa, yerleri ve gökleri yaratan ve bize bunca nimetleri veren Allah’ın kahır ve gazabına uğrasın. Dünyada ve âhirette rahat yüzü görmesin ve iki cihanda rezaletten kurtulmasın.'

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman Vakıf Bedduası Nedir? 

Kanuni Sultan Süleyman'ın vakfiyesinde de benzer şekilde, vakıflara zarar verenlerin Allah'ın gazabına uğrayacakları ve sonsuz azaplarla cezalandırılacakları ifade edilmiştir:

'Her kim ki; Allah’tan korkmayıp, vakıflarıma zarar vermeye niyet eder veya değiştirirse; dünyada zalimler grubundan sayılsın, ahrette elleri boş, Allah’ın rahmetinden mahrum ve sonsuz azaplarla azap olunsun.' 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralara yüzde bin zam Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralara yüzde bin zam

Kaynak: Haber Merkezi