Japonya'da Yenidoğan Sayısı Rekor Düşük Seviyeye İndi Japonya'da Yenidoğan Sayısı Rekor Düşük Seviyeye İndi

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı açtığı "Gazze'deki soykırım" davasında tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. UAD, Güney Afrika'nın tedbir talebini kabul ederek, İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların "makul seviyede" ispatlandığına hükmetti. UAD Hakimi Joan Donoghue, mahkemenin, İsrail'in Güney Afrika'nın açtığı davanın düşürülmesi talebini reddettiğini belirtti. Donoghue ayrıca, Filistinlilerin bir halk olarak soykırım sözleşmesi kapsamında değerlendirilmek için gerekli kriterleri karşıladığını ifade etti. Bu karar, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım iddialarının UAD tarafından değerlendirildiği bir aşama olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından alınan kararlar, taraflar için bağlayıcıdır. Ancak, üçüncü ülkeler için bu kararlar bağlayıcı değildir. Divan, aldığı kararları Birleşmiş Milletler (BM) ilgili kurumlarına tebliğ eder. Bu durumda, UAD'nin aldığı bir kararı uygulamayan bir tarafın diğer taraf, konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak Divan kararının uygulanması için harekete geçilmesini talep edebilir.

UAD'nin kararlarının uygulanması büyük ölçüde BM Güvenlik Konseyi'nin takdirindedir. Ancak Divan'ın kendisinin bir askeri gücü veya uygulama organı bulunmamaktadır. Bu nedenle, UAD'nin aldığı kararların uygulanabilmesi için politik baskı ve diplomatik girişimler ön planda olacaktır.

İSRAİL'İN TALEBİ KABUL EDİLMEYECEK

UAD Hakimi Joan Donoghue, İsrail'in Güney Afrika'nın açtığı davanın düşürülme talebinin reddedildiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı verilmesini gerektirecek düzeyde "acil tehlike" teşkil ettiğine hükmeden Donoghue, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazzelilerin, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki "korunan grup" tanımını karşıladığını ifade etti.

ASKERİ OPERASYONLARI DERHAL DURDURMALI

UAD Hakimi Joan Donoghue, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti. Donoghue, "İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı. İsrail devleti, sözleşme sorumlulukları çerçevesinde Gazze’deki Filistinliler konusunda elinden gelen tüm adımları atarak soykırım suçunu engellemekte elinden geleni yapmakla yükümlüdür" ifadelerini kullandı.

GÜNEY AFRİKA'NIN UAD'DAN TALEBİ NE?

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) İsrail'i "soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya" zorlamak için geçici tedbir uygulanmasını talep ediyor. Güney Afrika'nın UAD'den talep ettiği 9 ihtiyati tedbir şu şekildedir:

Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurma,
Kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından Gazze'deki herhangi bir askeri operasyonu ilerletmemesi,
Filistinlilere yönelik soykırımı önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alma,
Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi kapsamına giren her türlü eylemden kaçınma,
Yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimi sağlama,
Soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atma,
Soykırımın delillerini muhafaza etme ve bu amaçla gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin Gazze'ye erişimini engelleme,
Verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunma,
Davayı zorlaştıracak veya uzatacak eylemlerden kaçınma.

Kaynak: İHA