Süt Üreticilerinin Çıkmazı Meclis Gündeminde Süt Üreticilerinin Çıkmazı Meclis Gündeminde

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çalışma hayatı gündemine ilişkin ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda asgari ücret zammı başta olmak üzere 10 maddelik taleplerini dile getirdiler.

Üç Büyük Sendika Başkanından Asgari Ücret Açıklaması

Tek IBAN işlemine 90 bin TL ceza geliyor! Tek IBAN işlemine 90 bin TL ceza geliyor!

Ekonomik Kriz ve Ücret Dengesizlikleri

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin ciddi bir ekonomik krizden geçtiğini belirtti. Atalay, "14 ay önce HAK-İŞ ile kamuya yönelik bir toplu iş sözleşmesi yaptık. Bu sözleşme, kamuoyunun büyük bir kısmı tarafından memnuniyetle karşılandı ve yüzde 90 oranında zam yapıldı. Ancak, aradan geçen sürede ekonomik durumumuz kötüleşti. O dönemde fazla aldığımızı söyleyenler şimdi daha yüksek ücretler alıyorlar," dedi.

Atalay, asgari ücretin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "17 bin lirayla bir hafta bile geçinmek mümkün değil. Asgari ücretin yetersizliğini konuşmak bile anlamsız ve ayıptır. Ekonomik yönetimden kaynaklanan maliyetleri biz ödüyoruz," ifadelerini kullandı.

Özel Sektördeki Ücretler ve Refah Dağılımı

Atalay, kamu ve özel sektörde verilen ücretlerin yeterli olmadığını belirterek, "Enerji sektöründe 20 yıldır çalışan bir işçi 25 bin ile 30 bin lira arasında ücret alıyor. Patronlar bu ücretlerin yüksek olduğunu düşünüyor. Ancak, ülkenin yüzde 20'si refah içinde yaşarken, bedelini yüzde 80'lik kesim ödüyor," dedi.

Türkiye'nin Büyüme Verileri ve İşçi Hakları

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin makroekonomik verilerine değinerek, "TÜİK'in rakamlarına göre kişi başına düşen milli gelir 13 bin dolara çıktı. Ancak, büyümeye rağmen çalışanların aldığı pay azalıyor. Asgari ücretle çalışanların oranı artıyor ve refahın adil dağılımı konusunda tersine bir gidiş var," şeklinde konuştu.

Belediye İşçilerinin Sorunları

Arslan, seçim sonrası işten çıkarılan belediye işçilerine de değinerek, "Sadece bizim konfederasyonumuzda 5 bin işçi işini kaybetti. İşçilerin işten çıkarılması çözüm değil, yeni istihdam yaratmak çözüm olur. İşten çıkarmalara son verilmesini istiyoruz," dedi.

Enflasyon ve Sabit Gelirli Çalışanlar

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyonun sebebinin sabit gelirli çalışanlar olmadığını belirtti ve asgari ücrette artış yapılması gerektiğini vurguladı. Çerkezoğlu, üç konfederasyonun taleplerini 10 madde halinde özetledi:

Ücretlerin vergilendirilmesinde adalet sağlanmalı: Vergi sistemi yeniden yapılandırılmalı ve çalışanlar üzerindeki vergiler azaltılmalı.

Asgari ücret artırılmalı: Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. Enflasyon sebebiyle asgari ücret ortalama ücret haline geldi.

Kamuda ücret dengesizliğine son verilmeli: Kamuda ücret farkı had safhada ve bu dengesizlik sona erdirilmeli.

En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı: Milyonlarca emekli, asgari ücretin çok altında aylık alıyor.

Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı: Sendika üyesi olan işçilerin topluca işten çıkarılmasının önüne geçilmeli.

Taşeron işçiler kadroya alınmalı: 696 KHK kapsamı dışındaki taşeron işçiler derhal kadroya geçirilmeli.

Tasarruf tedbirleri çalışanların haklarını aşındırmamalı: İşçinin emeğinin karşılığı olarak hak ettiği ücretten kesinti yapılmamalı.

Mesleki hastalıklar ve çalışma şartları iyileştirilmeli: İnsan onuruna yakışan bir çalışma için gerekli adımlar atılmalı.

Çalışma hayatında ayrımcılık son bulmalı: Çalışma hayatında ayrımcılık yapılmamalıdır.

Kaynak: İHA