Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ticaretini yapan işletmelerden alınacak teminat bedellerini belirledi. Bakanlık tarafından hazırlanan "Tütün, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı, Sigara Filtresi, Alkol ve Alkollü İçkilerin Üretim ve/veya Ticareti Faaliyetinde Bulunanlardan Teminat Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Teminat Bedelleri Nasıl Belirlendi?

Yönetmelik kapsamında, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerden alınacak teminat bedelleri belirlendi. Bu bedeller, tesis kurma uygunluk belgesi ve/veya üretim ve faaliyet uygunluk belgesine sahip olanlar ile bu belgeleri almak veya üretim tesisini devralmak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden talep edilecek.

Önemli Detaylar

 • Sigara Kategorisi: Yıllık üretim kapasitesine göre belirlenen teminat bedelleri şu şekildedir:

  • 20 milyar adede kadar olanlar için 40 milyon lira,
  • 20-40 milyar adede kadar olanlar için 45 milyon lira,
  • 40 milyar adetten fazla olanlar için 50 milyon lira.
 • Makaron Kategorisi: Yıllık üretim kapasitesine göre belirlenen teminat bedelleri:

  • 3 milyar adede kadar olanlar için 40 milyon lira,
  • 3-4 milyara kadar olanlar için 45 milyon lira,
  • 4 milyar adetten fazla olanlar için 50 milyon lira.
 • Nargilelik Tütün Mamulü Kategorisi: Yıllık üretim kapasitesine göre belirlenen teminat bedelleri:

  • 300 tona kadar olanlar için 5 milyon lira,
  • 300-600 tona kadar olanlar için 10 milyon lira,
  • 600 tondan fazla olanlar için 15 milyon lira.

Yenilikler

Bu düzenleme ile tütün ve alkol sektörlerindeki işletmelerden alınacak teminat bedelleri netleşti. Ayrıca, faaliyet hacimlerinin değişmesi durumunda teminat tutarlarının güncelleneceği belirtildi. Ancak, söz konusu sektörlerde toplam teminat tutarının 50 milyon lirayı aşamayacağı vurgulandı.

Elektrik üretimi martta yüzde 3,3 arttı Elektrik üretimi martta yüzde 3,3 arttı

İstisnalar

Tütün ve/veya tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile alkol ve alkollü içki ithalatçılarından ayrıca teminat alınmayacak. Ayrıca, belirli kamu kurumları ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel kanunlarla kurulmuş diğer kamu kuruluşları da bu düzenlemeden muaf tutulacaklar.

Kaynak: Haber Merkezi