Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, tütün ürünlerinin vergilendirilmesine ilişkin yöntemi yeniden ele alarak, bu yolla elde edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirlerini de artırmayı öngörüyor.

AB Ülkeleri, Tütün Ürünlerinde Nispi ÖTV’yi Azaltıp, Maktu ÖTV’yi Artırma Yoluna Gidiyor

AB ülkeleri, yeni model kapsamında, tütün ürünlerinde nispi (oransal) ÖTV’yi azaltıp, maktu ÖTV’yi artırma yoluna gidiyor. Bu çerçevede 22 ülke, 2010 yılından bu yana nispi ÖTV oranını düşürdü.

Almanya, Öngörülebilir ve Kademeli ÖTV Artışları ve Dengeli Nispi ÖTV ile İstikrarlı Gelir Oluşturmayı Öngörüyor

AB’nin en büyük ekonomisine sahip Almanya, öngörülebilir ve kademeli ÖTV artışları ve dengeli nispi ÖTV ile istikrarlı gelir oluşturmayı öngörüyor. Ülkede 2010’da yüzde 24,7 nispi ÖTV oranıyla tütünden elde edilen gelir 13,4 milyar avro oldu. Bu rakam, 2022’de yüzde 19,8 nispi ÖTV oranıyla 14,2 milyar avroya yükseldi.

Türkiye, Yüzde 63’lük Nispi ÖTV Oranıyla En Yüksek Nispi Vergi Oranına Sahip Ülke Konumunda Bulunuyor

Öte yandan, Türkiye, yüzde 63’lük nispi ÖTV oranıyla en yüksek nispi vergi oranına sahip ülke konumunda bulunuyor. Sektör temsilcileri, daha düşük nispi ÖTV yapısının kamu, sektör ve Türkiye ekonomisi için kazanç oluşturacağını belirtiyor.

Türkiye Sigara Pazarının Büyüklüğü 2022’de 117 Milyar Adet Olurken, Bu Yıl 135 Milyar Adede Yükselmesi Bekleniyor

Bu arada, Türkiye sigara pazarının büyüklüğü 2022’de 117 milyar adet olurken, bu yıl 135 milyar adede yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi