Ekim ayına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'de lisanslı elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,76 artarak 24 milyon 557 bin 859 megavatsaat olarak gerçekleşti. Bu üretimin yüzde 26,7'si ithal kömür santrallerinden, yüzde 23'ü doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,7'si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 14,6'sı linyit santrallerinden ve yüzde 9,25'i rüzgar enerjisi santrallerinden sağlandı.

Lisanslı elektrik üretimindeki enerji kaynakları sıralaması ise linyit, akarsu, biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil şeklinde oldu.

Faturalanan elektrik tüketimi ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,77 artarak 21 milyon 91 bin 589 megavatsaate ulaştı. Tüketimin yüzde 42,9'u sanayide, yüzde 25,4'ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abonelerde, yüzde 23,2'si meskenlerde gerçekleşti. Aydınlatmanın payı yüzde 2,40, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 4,91 olarak kaydedildi.

Kamu çalışanlarının odak noktası 3600 ek gösterge Kamu çalışanlarının odak noktası 3600 ek gösterge

elektrik

Elektrik tüketici sayısı ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 49 milyon 585 bin 943'e çıktı. Mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 3, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,8, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,7 artış yaşandı. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,98 azalma görülürken, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 14,4'lük bir düşüş kaydedildi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise yüzde 0,90 artarak 95 bin 744 megavata ulaştı. Kurulu gücün yüzde 26,4'ünü doğal gaz santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12'sini rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 10,9'unu ithal kömür, yüzde 10,7'sini linyit santralleri oluşturdu, geri kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler tarafından sağlandı.

Kaynak: Haber Merkezi