İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Eşitlik ve Sosyal Araştırmalar Derneği Başkanı Doç. Dr. Zeynep Banu Dalaman, Türkiye'deki siyasi arenada yaşanan değişimleri değerlendirirken, "Dünyadaki genel eğilimlerin Türkiye'ye de yansıdığını gözlemliyoruz. Artık dünya siyasetinde kadınlar daha fazla söz sahibi ve şimdi sıra Türkiye'de" şeklinde konuştu. Kadınların siyasetteki artan temsiliyetinin, erkek egemenliğinin kırılması adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Dalaman, "Bu eğilim, kadınların siyasi hak ve özgürlüklerinin genişlemekte olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kadınların Siyasi Aktivizmi ve Gençleşen Siyaset

Siyasetin gençleşme sürecine de değinen Dalaman, bu durumun kadınların da siyasi alanda daha fazla söz sahibi olmalarını sağladığını belirtti. Özellikle CHP'deki değişim rüzgârının ve gençleşen kadroların, kadınların siyasi liderlik rollerinde daha görünür olmalarına olanak sağladığını ifade etti.

Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral montajlı fotoğrafı paylaştı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral montajlı fotoğrafı paylaştı

Siyasette Kırılan Eşik: Kadınların Daha Fazla Aktif Rol Alması

Kadınlarda görülen bir başka değişim ise, özellikle küçük il ve ilçelerde aday adayı olma eşiğinin kırıldığına dikkat çeken Dalaman, "Artık kadınlar, siyasi alanda daha aktif bir rol almak için daha fazla talepte bulunuyorlar. Bu durum, Türkiye'nin demokratik sürecine olumlu yönde yansıyor" dedi.

Türkiye Toplumu ve Kadınların Siyasi Katılımı

Son olarak, Dalaman Türkiye'deki değişimin, dünya ile doğru orantılı olduğunu belirtti. Kadınların siyasi arenada daha fazla yer almasıyla Türkiye'deki demokratik sürecin güçleneceğine dikkat çeken Dalaman, bu durumun demokratik değerlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin daha güçlü bir şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA