Türkiye'de emeklilerin nüfusa oranı artarken, emeklilerin milli gelirden aldığı pay düşüş gösteriyor. Emekli maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 36 Avrupa ülkesi arasında Türkiye'yi sondan ikinci sıraya yerleştiriyor. 2021 yılında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşlarının GSYH'den aldığı pay, Türkiye'de yüzde 6,1 olarak gerçekleşirken AB ortalaması yüzde 13 seviyesinde bulunuyor.

AB Ülkeleri İçinde İtalya En Yüksek Emekli Maaşı GSYH Oranına Sahip

Euronews'un aktardığı AB İstatistik Ofisi verilerine göre, emekli/yaşlı ve dul/yetimin dahil olduğu emekli maaşlarında GSYH'den en çok pay alan ülke yüzde 17,2 ile İtalya'dır. İtalya'yı sırasıyla Yunanistan (yüzde 16,6), Avusturya (yüzde 15,4) ve Fransa (yüzde 14,4) takip etmektedir. AB ortalaması ise yüzde 13 olarak belirlenmiştir.

Antalya ve İlçeleri Elektrik Kesintisi! 25 Şubat 2024 Pazar Antalya ve İlçeleri Elektrik Kesintisi! 25 Şubat 2024 Pazar

Türkiye, Emeklilerin GSYH'den En Düşük Pay Aldığı Ülkeler Arasında

AB ortalamasının üzerinde yer alan ülkeler arasında Türkiye, yüzde 6,1 ile en düşük paya sahip olan ikinci ülkedir. En düşük payın yüzde 4 ile İrlanda'da olduğu gözlemlenirken, diğer ülkelerdeki oranlar şu şekildedir: İspanya (yüzde 13,2), Almanya (yüzde 12,6), Hollanda (yüzde 11,5), Norveç (yüzde 9,9), Romanya ve Bulgaristan (yüzde 9,9), Arnavutluk (yüzde 6,9).

Kaynak: Haber Merkezi