Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Türkiye genelinde 958 bin 408 canlı doğan bebek kaydedildi. Bu doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si ise kız olarak belirlendi.

Toplam Doğurganlık Hızı 1,51 Çocuk Oldu

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eder. 2001 yılında 2,38 çocuk olan toplam doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,51 çocuğa geriledi. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1,51 olarak belirlendi.

En Yüksek Toplam Doğurganlık Hızı 3,27 Çocuk ile Şanlıurfa’da Kaydedildi

2023 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu ve bu ilde 3,27 çocuk olarak belirlendi. Şanlıurfa'yı sırasıyla 2,72 çocuk ile Şırnak ve 2,40 çocuk ile Mardin takip etti.

Toplam Doğurganlık Hızının En Düşük Olduğu İl Bartın oldu, 1,13 Çocuk

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il Bartın olarak belirlendi ve bu ilde toplam doğurganlık hızı 1,13 çocuk olarak kaydedildi. Bartın'ı sırasıyla 1,14 çocuk ile Zonguldak ve 1,16 çocuk ile Kütahya izledi.

Avrupa Birliği Ortalaması ile Karşılaştırma: Türkiye 5. Sırada

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı 2022 yılında binde 1,63 olarak kaydedilmiş ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 5. sırada yer almıştır.

Kaba Doğum Hızı 11,2 ile Belirlendi

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eder. 2001 yılında binde 20,3 olan kaba doğum hızı, 2023 yılında binde 11,2'ye geriledi.

Kaba Doğum Hızının En Yüksek Olduğu İl: Şanlıurfa

Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu ve bu ilde kaba doğum hızı binde 24,8 olarak kaydedildi. Şanlıurfa'yı sırasıyla binde 22,0 ile Şırnak ve binde 19,3 ile Mardin takip etti.

Türkiye'nin Kaba Doğum Hızı Avrupa Birliği Ortalamasının Üzerinde

Türkiye'nin kaba doğum hızı, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek çıktı. Avrupa Birliği ortalaması ile karşılaştırıldığında, Türkiye bu alanda Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.

Yaşa Özel Doğurganlık Hızı: En Yüksek Grup 25-29 Yaş Aralığında

Yaşa özel doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 20-24 yaş grubunda iken, 2023 yılında 25-29 yaş grubunda en yüksek doğurganlık hızı kaydedildi.

Adölesan Doğurganlık Hızı Düştü

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eder. 2001 yılında binde 49 olan adölesan doğurganlık hızı, 2023 yılında binde 11'e geriledi.

Muğla'da arıcılara destek! Damızlık Ana Arı dağıtıldı Muğla'da arıcılara destek! Damızlık Ana Arı dağıtıldı

Doğum Yapan Annelerin Ortalama Yaşı 29,2 Oldu

Doğumlarını gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 2001 yılında 26,7 iken, 2023 yılında 29,2'ye yükseldi. İlk doğumunu 2023 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,0 olarak belirlendi.

Doğumların %3,3'ü Çoğul Doğum Olarak Gerçekleşti

2023 yılında doğumların %3,3'ü çoğul doğum olarak gerçekleşti. Bu doğumların %95,6'sı ikiz, %4,2'si üçüz ve %0,2'si dördüz ve daha fazla olarak kaydedildi.

Doğum Sırasına Göre Dağılım: İlk Doğumların Oranı %40,6

Doğum sırasına göre incelendiğinde, 2023 yılında doğumların %40,6'sının ilk doğum, %30,4'ünün ikinci, %16,5'inin üçüncü, %11,9'unun ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi