Tüpraş, bu yıl ilk kez Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı. Şirketin faaliyetleri ve sürdürülebilirlik çabaları detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Tüpraş'ın Faaliyet Raporu Detayları

Tüpraş, finansal ve finansal olmayan performansını göz önünde bulundurarak 2023 Entegre Faaliyet Raporu'nu kamuoyuna sundu. Şirket, rapor aracılığıyla yıllık faaliyetlerini, öncelikli konuları ve hedeflerini, paydaşlara sağladığı değeri ve kurumsal yönetim anlayışını detaylı olarak paylaştı.

Sürdürülebilirlik Odaklı Çalışmalar

Şirketin 2023 Entegre Faaliyet Raporu, sürdürülebilirlik açısından önemli birçok çalışmayı içeriyor. Rapor, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlandı ve bağımsız denetimlerle doğrulandı.

Sürdürülebilirlik Performansı ve Analizleri

Tüpraş, raporunda sürdürülebilirlik performansını çeşitli açılardan değerlendiriyor. Özellikle sera gazı emisyonları ve çevresel etkileri detaylı bir şekilde inceleniyor.

Öncelikli Konular ve Paydaş Analizi

Şirket, 'Çifte Önemlilik Çalışması' ile öncelikli sürdürülebilirlik konularını belirledi ve paydaşların görüşlerini dikkate aldı. Bu çalışma, raporun temelini oluşturuyor.

Avrupa Standartlarına Uyum ve Uluslararası İşbirlikleri

Tüpraş, Avrupa Birliği Taksonomisi'ne uyum sağlayarak çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendirdi. Ayrıca, uluslararası platformlarda yer alarak sürdürülebilirlik alanında işbirliklerine önem veriyor.

Başkan Zafer Köken’in annesi vefat etti Başkan Zafer Köken’in annesi vefat etti

UN Global Compact ve Diğer İnisiyatifler

Şirket, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imzacı olarak, temel evrensel ilkelere uygun davranacağının taahhüdünü veriyor. Ayrıca, su ve hidrojen alanında Avrupa'daki lider kuruluşlara katılıyor.

Kaynak: İHA