Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamalarına göre, 65 yaş ve üstü nüfus, son beş yılda %21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı da 2023 yılında %10,2'ye yükseldi.

Yaşlı Nüfusun Cinsiyet Dağılımı ve Proje İlerlemesi

2023 yılında yaşlı nüfusun %44,5'i erkeklerden, %55,5'i ise kadınlardan oluştuğu görüldü. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının gelecek yıllarda artarak %25,6'ya ulaşması bekleniyor.

Yaşlı Nüfusun Yaş Grubuna Göre Dağılımı

2018'de yaşlı nüfusun %62,2'si 65-74 yaş grubunda bulunurken, bu oran 2023'te %64,0'a yükseldi. 75-84 yaş grubundaki yaşlıların oranı ise %28,1'den %28,6'ya çıktı.

Türkiye'deki Yaşlı Nüfusun Küresel Sıralaması

Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre dünya genelinde 184 ülke arasında 67. sırada yer alıyor. Dünya nüfusunun %10,0'unu yaşlı nüfus oluştururken, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla Japonya, İtalya ve Finlandiya oldu.

Ekran Görüntüsü 2024 03 27 101500

Yaşlı Nüfusun Bölgesel Dağılımı ve İllere Göre Analiz

En Yüksek ve En Düşük Yaşlı Nüfus Oranı

2023 yılında Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il %20,0 ile Sinop olurken, en düşük olduğu il %3,5 ile Şırnak olarak belirlendi.

İl Bazında Yaşlı Nüfus Oranı ve Dağılımı

Toplamda 54 ilin yaşlı nüfus oranı %10,0 ve üzerinde olduğu tespit edildi. Yaşlı nüfusun il bazında dağılımı incelendiğinde farklı birçok bölgede benzer eğilimlerin olduğu görüldü.

Tek Kişilik Yaşlı Hanehalkı Oranı

Balıkesir, %34,4 ile tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il olarak kaydedilirken, Hakkari ise %7,8 ile en düşük orana sahip il olarak belirlendi.

Ekran Görüntüsü 2024 03 27 101528

Yaşlı Nüfusun Eğitim ve Sağlık Durumu

Okuma Yazma ve Eğitim Durumu

Yaşlı nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı artarken, eğitim seviyesindeki değişimler dikkat çekiyor. 2022 yılında yaşlı nüfusun eğitim durumuna göre ilginç trendler gözlendi.

Sağlık Durumu ve Hastalıklar

Obezite oranlarında artış ve yaşlıların sağlık durumlarına dair önemli veriler sağlık istatistiklerine yansıdı. Özellikle dolaşım sistemi hastalıkları ve Alzheimer gibi hastalıkların etkisi belirginleşti.

Ekran Görüntüsü 2024 03 27 101442

İnternet Kullanımı ve İletişim Alışkanlıkları

İnternet kullanım oranlarında yaşlı nüfusta artış dikkat çekerken, iletişim alışkanlıkları ve teknoloji kullanımı yaşlılar arasında farklılık gösteriyor.

Ekran Görüntüsü 2024 03 27 101606

Eğitim ve İletişim Alışkanlıkları

Yaşlıların eğitim faaliyetlerine katılım nedenleri ve iletişim alışkanlıkları incelendiğinde, geniş bir yelpazede farklı motivasyonlar görüldü.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

Ekran Görüntüsü 2024 03 27 101545

Kaynak: Kamer Durdu