Trabzon Sürmene ilçesinde 6.787 m² arsa mahkemeden satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Dışişleri Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı İçin İlan Verdi! İşte Aranan Nitelikler Dışişleri Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı İçin İlan Verdi! İşte Aranan Nitelikler

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Sürmene İlçe, ORTA Mahalle/Köy, Morçollu Mevkii, 1679 Ada, 2 Parsel,
Adresi : Orta Mahalle, Morçollu Mevki, 1679 Ada 2 Parsel Sürmene / TRABZON
Yüzölçümü : 6.787,69 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :İmar planı ( 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planı ) kapsamı dışında kalmakta olup, bu mahallede ( 6360 sayılı kanun öncesinde de mahalle olması nedeniyle ) köy yerleşik alanı tespiti yapılmamıştır. Ancak söz konusu parseller Trabzon 4. Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları'nın 7.2.5.3 maddesinin "c" bendinde belirtilen " İdari yapılanma açısından 6360 sayılı kanundan önce de mahalle olan alanların uygulama imar planı bulunmayan kısımları kırsal yerleşik alan olarak değerlendirilecektir." hükmü gereğince kırsal yerleşik alanda kalmaktadır. Aynı plan notunun 7.2.5.4 maddesinde " ... 7.2.5.3 maddesinin (b) ve (c) alt maddeleri ile 7.2.5.4 maddesinin uygulanması sırasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınacaktır." hükmü bulunmaktadır.
Kıymeti : 1.255.755,61 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Kaynak: ilan.gov.tr