Örnek No:55*

T.C. MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ
2022/820 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/820 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Antalya ili, Manavgat ilçesi, Yukarı Mahalle, 833 ada 2 parsel numaralı taşınmaz, 450,00 m2 yüzölçümünde, Arsa vasfında tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde kat irtifakı tesis edilmiştir. 30.09.2010 tarihinde yönetim planı oluşturulmuş binanın,kat irtifakına ayrılan 6/44 arsa paylı 1.Kat 5 numaralı Mesken vasıflı bağımsız bölümün tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Bağımsız bölümün E-5 numaralı Odunluk-Kömürlük eklentisi vardır. Borçlunun hissesi üzerinde, icrai haciz ve kamu haciz şerhleri bulunmaktadır.Satışa konu bağımsız bölümün üzerinde bulunduğu 833 ada 2 parsel numaralı taşınmaz Manavgat İlçesi, Şelale Mahallesi'nde, Remzi Güven Caddesi'nin 25-30m kadar kuzeyinde (bu caddeye 2. parsel konumunda), 60. Yıl Okulu'nun 400m kadar batısında, 3527 sokak üzerinde ve bu yola kuzey yönden cepheli durumda olup, yaklaşık kuş uçuşu olarak Manavgat Belediyesi'ne 1,2km, Manavgat Devlet Hastanesi'ne de 1,9km mesafede bulunmaktadır. Hudutları itibari ile parselin kuzeyi yol, diğer cepheleri ise komşu parseller ile çevrilidir. Parsel çevresinde bulunan imar yolları açılmış ve kaplanmıştır. Parsel konumu itibari ile Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde bulunmakta olup, belediye ve diğer kurumların sağlamış olduğu tüm altyapı hizmetlerinden yararlanabilir durumdadır. Parsel, çevresinde konut amaçlı yapılaşmanın yoğun olarak bulunduğu bir bölgede bulunmaktadır. Parselin 25-30m kadar güneyinden geçen Remzi Güven Caddesi üzerinde ise çok sayıda ticari amaçlı dükkan bulunmaktadır. Parsel konumu itibari ile talep oranının yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Satışa konu parsel üzerinde bir adet betonarme karkas yapı bulunmaktadır.Bu yapı bodrum kat, zemin kat, 1. normal kat, 2. normal kat ve çatı katı seviyelerinden oluşmaktadır. Yapının dış cephesi sıva üstü boya, cephe doğramaları ise plastiktir. Yapı keşif tarihi itibari ile belirli oranda eski ve yıpranmış bir görünüme sahiptir. Yapının dosya içerisinde bulunan mimari projesi tarafımızdan incelenmiştir. Projesine göre yapının bodrum katı bir ade tdaire ve dairelere ait eklentiler olan odunluklar amaçlı olarak, üst katları ise çift daire konut amaçlı olarak tasarlanmıştır. Satışa konu 5 bağımsız bölüm numaralı daire yapının 1. normal katının doğu cephesinde (merdivenden çıkınca sol tarafında) bulunan dairesidir. Projesine göre daire, antre, wc&lavabo, banyo, yatak odası, oturma odası, mutfak, salon ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları panel kapı, cephe doğramaları plastik, duvarları sıva üstü boya, zemin kaplamaları ise kısmen seramik, kısmen laminant parkedir. Projesine göre keşfe konu dairenin balkonları ile birlikte brüt inşaat alanı110m² olarak, net alanı ise 80m² olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Şelale Mahallesi, 3527 Sokak, No:14 Kat: 1 Daire:5 Manavgat / ANTALYA
Yüzölçümü : 450,00 m2 Arsa Payı : 6/44
İmar Durumu : Dosya içerisinde bulunan Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına göre taşınmaz; Manavgat 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanları içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam ve 3 Kat olarak tanımlanmıştır.
Kıymeti : 1.673.000,00 TL KDV Oranı: %1Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:40

17/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01974345