İ L A N
T.C. ANTALYA 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/582 Esas
KARAR NO : 2023/589
İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/11/2023 tarihli ilamı ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince 5 YIL Hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 116/2 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup,sanık Kamal ve Safora oğlu, 28/08/1969 AZERBEYCAN doğumlu,TAVAKGUL RAHIMOV tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde Antalya Bölge İstinaf Mahkemesine İSTİNAF ve Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01972292