1934 yılının 21 Haziran günü 90 yıl önce bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kaydedilmiştir. Bu tarihte, Türkiye Cumhuriyeti'nin devrimci yasalarından biri olan Soyadı Kanunu kabul edildi. Kanun, Resmî Gazete'de 2 Temmuz 1934 tarihinde yayımlandı ve 2 Ocak 1935 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kanunun Toplumsal Etkileri ve Kabulü

Soyadı Kanunu, Türk vatandaşlarının kişisel kimliklerinin bir parçası haline gelen bir soyadı taşıma zorunluluğunu getiren 2525 sayılı bir yasadır. Bu kanun, toplumsal alanda büyük bir dönüşümü simgeler. Özellikle, Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen devrimler arasında önemli bir yer tutar.

Soyadı Seçiminde Getirilen Kurallar ve Değişiklikler

Soyadı Kanunu'na göre, her bireyin soyadı, ön adından sonra gelir ve belirli kurallara göre seçilir. Kanun, edebiyata uygun olmayan, gülünç soyadlarını veya aşiret adlarını, yabancı etnik grup adlarını veya resmi unvanları soyadı olarak kullanmayı yasaklar. Ayrıca, soyadı seçme yetkisi başlangıçta aile reisinin, sonrasında ise 2003 yılında Medeni Kanun değişikliği ile kocanın sorumluluğuna verilmiştir.

Yasanın Amaçları ve İşlevleri

Soyadı Kanunu'nun temel hedefi, kişilerin dinî, sosyal veya ailevi unvanlar yerine soyadı kullanmalarının yol açtığı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve nüfus kayıtları ile diğer resmi işlemlerdeki karmaşıklıkları gidermektir. Bu yasa, nüfus işlemleri, askere alma, okul kaydı, tapu işlemleri gibi alanlarda yaşanan karışıklıkları azaltmıştır.

Kanunun Eşitlik İlkesi Tartışmaları

Soyadı Kanunu'nun 3. maddesi, "yabancı ırk ve millet isimleri"nin kullanımını yasaklamıştır. Ancak bu madde, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Özellikle, çeşitli etnik gruplardan bireylerin Türkçe soyadları benimsemek zorunda kalmalarına neden olmuştur.

Adana Feke'de tomruk yüklü kamyon yandı Adana Feke'de tomruk yüklü kamyon yandı

Atatürk'ün Soyadı Nerden Geliyor?

Soyadı Kanunu'nun çıkmasından kısa bir süre sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilen 2587 sayılı kanunla, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verilmiştir. Bu soyadı, 17 Aralık 1934 tarihinde çıkarılan bir yasa ile diğer kişiler tarafından kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasak nedeniyle Atatürk'ün kız kardeşi Makbule "Atadan" soyadını almıştır.

Kaynak: Haber Merkezi